​​​​​​​
​​  

Geïntegreerde Jaarverslag 2020

Die jaarlikse geïntegreerde verslag van die Universiteit Stellenbosch (US) dek die volle omvang van die Universiteit se bedrywighede gedurende die verslagtydperk en bevat finansiële gegewens oor ons bedrywighede gedurende die verslagjaar. Vir die leser se gemak word ons volledige finansiële verslag steeds gepubliseer as deel van ons geïntegreerde verslag​

Hierdie verslag word net in Engels gepubliseer.

Lees die jongste Geïntegreerde Jaarverslag Besoek die argief met vorige Jaarverslae
​​​​