DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Aard van die graad: BDatSci

BDatSci is 'n vier-jarige graadprogram wat aangebied word in vier fakulteite, naamlik, Fakulteite van Ekonomiese en Bestuurwetenskappe, Natuurwetenskappe, Lettere & Sosiale Wetenskappe en Agriwetenskappe.

Met 'n graad in Datawetenskap, kan gradueerdes hulle vaardighede aanwend om regte wereld-spesifieke probleme te kan oplos in diverse velde soos genetika, gesondheidsorg, e-besigheid, finansies, bestuur en kleinhandel, om maar paar te noem.

Die program bied aan 'n diverse studente-kohort die geleentheid om kennis te win omtrent fondasie-modules in die dissiplines soos Statistiek, Rekenaarswetenskap en Wiskunde, en studente word blootgestel aan nuwe tegnologie en konsepte in die velde van Datawetenskap. Saam met hierdie soliede fondasie, sal studente 'n fokusarea kan kies binne data-ryke omgewings, wat beteken dat hulle die nodige omgewings spesifieke kennis opdoen binne hierdie gekose velde.

Hierdie vier-jarige graad is die enigste van sy soort in Suid Afrika en na voltooiing, sal gegradueerdes kan voortgaan met 'n Magister studie in Datawetenskap en spesialiseer in die gekose fokusarea.

   pexels-photo-373543.jpeg