DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak besonderhede

Wil jy meer besonderhede verlang of ingelig bly gedurende die jaar omtrent BDatSci volgende jaar?

Klik hier om jou besonderhede te stuur aan ons met ander relevante inligting wat ons instaat stel om jou te kontak gedurende die jaar.


Algemene Program navrae:

Prof PJ Mostert (pjmos@sun.ac.za)


Fokus-spesifieke navrae:

Statistiese Leer: Prof DW Uys (dwu@sun.ac.za)

Rekenaarswetenskap: Prof S Kroon (kroon@sun.ac.za)

Analitika en Optimering: Prof S Visagie (svisagie@sun.ac.za)

Toegepaste Wiskunde: Prof W Brink (wbrink@sun.ac.za)

Gedrags-Ekonomie: Prof R Burger (rulof@sun.ac.za)

Geo-inligtingkunde: Prof A van Niekerk (avn@sun.ac.za)

Statistiese Genetika: Prof W Botes (wcb@sun.ac.za)

Statistiese Fisika: Prof K Muller-Nedebock (kknb@sun.ac.za)