DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​

Baccalareus in Datawetenskap (B​DatSci)

(Voltyds en 'n residensiele program en nie aanlyn nie)

Verpligte inligtingsessie aangaande fokusareas vir 1ste jaars: 2 Februarie 2024

Plek: Saal 1017 Van der Sterr gebou, ingang 5

Jou klasrooster sal eers Vrydag 9 Februarie 2024 beskikbaar wees

​Indien jy nie seker is watter fokusarea om te kies nie, moet nie registreer alvorens jy die inligtingsessie op 2 Februarie 2024 bygewoon het nie. Wag tot na die sessie - indien nie, gaan jy frustrasie en uitgerekte prosesse ervaar indien jy aanvanklik verkeerd geregistreer het.

Maak seker jou registrasie is korrek voordat jy jou klasrooster kan uitdruk. Jy mag slegs vir die 120 of 128 krediete registreer (afhangende van jou fokusarea) in die eerste jaar. Gaan na die menu op hierdie blad, dan na “fokusareas" en klik op die fokusarea van jou belang en registreer slegs vir daardie modules. Indien jy verkeerd geregistreer het kan jy Maandag (5de) na admin gaan om weer te verander. Moet vir geen ander modules registreer wat nie in die fokusarea verskyn nie. Gebruik ook die dokument hieronder om te sien watter buigsame fokusarea bestaan indien jy onseker is. Senior studente: kies slegs die modules in jou fokusarea – jy het tyd tot die Donderdag (9de) om fokusareas te verander.

Prosedures hoe om te registreer en agtergrond oor fokusarea sal gedurende die inligtingsessie van 2 Februarie 2024 bespreek word. Hou dus al jou vrae tot dan en moet dan ook nie registreer alvorens jy hierdie sessie bygewoon het nie. Jy het baie tyd voor die 12de om te register.

Gebruik hierdie dokument om (klik hier): jou te help kies tussen al die modules van die eerste jaar indien jy onseker is. Sommige fokusareas is meer buigsaam en jy kan redelik generies modules kies met opsies vir fokusareas. Ander fokusareas is nie buigsaam nie en jy sal al die module moet neem. Hierdie dokument word bespreek tydens die inligtingsessie op 2 Februarie 2024.


​Die vierde industriele revolusie verander tans die wetenskap en die Industrie in merkwaardige maniere. Kunsmatige intelligensie, masjienleer, statistiese leer, diepleer, groot-data - hierdie is almal konsepte wat die kern vorm van die dissipline, Datawetenskap. Werk in bykans alle omgewings word meer en meer gedryf en bestuur deur data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van talentvolle gradueerdes met hoogs ontwikkelde datawetenskap- vaardighede en kennis. 'n Kwalifikasie in Datawetenskap is hoogs gesog en lei tot baie werksgeleenthede.

Alhoewel baie fakulteite oor die laaste klompie jare sekere Datawetenskap voorgraadse programme en fokusse ingestel het, het die Universiteit sedert 2021 begin met 'n nuwe voorgraadse program in Datawetenskap, wat waarlik multi-disspliner is.

Opedag: Saterdag, 20 April 2024 ​(aanbieding hi​er​​​​)

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg ​