DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Baccalareus in Datawetenskap (BDatSci) by Stellenbosch Universiteit

Die vierdie industriele revolusie verander tans die wetenskap en die Industrie in merkwaardige maniere. Kunsmatige intelligensie, masjienleer, statistiese leer, diepleer, groot-data - hierdie is almal konsepte wat die kern vorm van die dissipline, Datawetenskap. Werk in bykans alle omgewings word meer en meer gedryf en bestuur deur data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van talentvolle gradueerdes met hoogs ontwikkelde datawetenskap- vaardighede en kennis. 'n Kwalifikasie in Datawetenskap is hoogs gesog en lei tot baie werksgeleenthede.

Alhoewel baie fakulteite oor die laaste klompie jare sekere Datawetenskap voorgraadse programme en fokusse ingestel het, begin die Universiteit in 2021 met 'n nuwe voorgraadse program in Datawetenskap, wat waarlik multi-disspliner is.

Dit is nou bevestig dat BDatSci geakkrediteer is deur die Raad vir Hoër Onderwys (CHE: Council of Higher Education) asook SAQA. Alle studente wat voorwaardelik toegelaat is om BCom Wiskundige Wetenskappe of BCom Aktuariele Wetenskap te studeer, sal binne kort epos ontvang om aan te dui of julle wil oorskakel na BDatSci in 2021. BDatSci word dus aangebied vanaf 2021.

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg