DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

AANSOEK PROSEDURES GEDURENDE 2021 VIR 2022 STUDIES: BDatSci

(vir studente wat nie tans vir graad in 2021 registreerd is nie en wat tans in graad 12 in 2021 is)

Elektroniese aanlyn aansoeke vir voorgraadse studie by Stellenbosch Universiteit open op 1 Maart 2021 en sluit op 31 Julie 2021.

Die proses is as volg:

Alle voornemende BDatSci studente moet aansoek doen op die Universiteitsportaal vir Voorgraadse studies.

Kies die opsie BDatSci of Baccalareus in Datawetenskap op die elektroniese spyskaart en volg die verdere instruksies.

Na die aansoektydperk gesluit het sal studente, wat die nodige minimum vereistes gebaseer op die graad 11 punte het, briewe ontvang dat hulle voorwaardelik aanvaar is vir die BDatSci graad, op voorwaarde hulle voldoen aan die minimum graad 12 vereistes.

Aanvaardingsbriewe behoort teen einde Augustus jou te beik, indien nie, kontak die registrateur van SU slegs na 31 Augustus 2021.

AANSOEKPROSEDURE VIR HUIDIGE STUDENTE IN 2020: BDatSci

BDatSci word ingefaseer vanaf 2021 en geen Datawetenskapmodule sal aangebied word voor beplande aanbiedingsjaar nie. Datawetenskap 241 byvoorbeeld word eers in 2022 aangebied en daaropvolgende Datawetenskap modules die jare daarna. Studente wat graag van graad wil verander in 2021 en BDatSci studeer, wat aan die nodige graad 12 minimum vereistes voldoen, kan aansoek doen daarvoor deur vir Prof PJ Mostert by pjmos@sun.ac.za te epos. Toelating sal afhang van prestasie in voorgraadse modules reeds voltooi asook beskikbare plek in die program. 'n Motiveringsbrief moet hierdie epos vergesel waarom jy van graad wil verander. Neem kennis dat sekere goedgekeurde modules vooruit geneem kan word na aanbeveling van die BDatSci programkomitee. Geen student sal toegelaat word om na BDatSci te verander nie alvorens toestemming verleen is deur die programkomitee van BDatSci nie. Die fakulteitsadministrateurs/registrateurs sal ook nie toelaat dat jy van program kan verander alvorens jy nie vooraf toestemmings gekry het nie.