DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

AANSOEK PROSEDURES GEDURENDE 2021 VIR 2022 STUDIES: BDatSci

(vir studente wat nie tans vir graad in 2021 registreerd is nie en wat tans in graad 12 in 2021 is)

Elektroniese aanlyn aansoeke vir voorgraadse studie by Stellenbosch Universiteit open op 1 Maart 2021 en sluit op 30 Junie 2021.

Die proses is as volg:

Alle voornemende BDatSci studente moet aansoek doen op die Universiteitsportaal vir Voorgraadse studies.

Kies die opsie BDatSci of Baccalareus in Datawetenskap op die elektroniese spyskaart en volg die verdere instruksies.

Na die aansoektydperk gesluit het sal studente, wat die nodige minimum vereistes gebaseer op die graad 11 punte het, briewe ontvang dat hulle voorwaardelik aanvaar is vir die BDatSci graad, op voorwaarde hulle voldoen aan die minimum graad 12 vereistes.

AANSOEKPROSEDURE VIR HUIDIGE STUDENTE IN 2020: BDatSci

Studente wie tans geregistreer is vir enige graad by Stellenbosch Universiteit sal nie toegelaat word om enige van die BDatSci modules vooruit te neem nie, indien hierdie modules nie alreeds opsies is binne jou huidige graadprogram nie. In besonder, geen student gaan toegelaat word om te registreer vir die Datawetenskap 141 module van die tweede semester van 2020 nie, behalwe die B.ING (E&E) studente met spesialisarea Data Ingenieurswese. Dit beteken verder dat geen huidige module vervang kan word of jy kan deregistreer daarvoor om in te pas by die eerstejaar van BDatSci in 2021 nie - indien die deregistreerde module een van die noodsaaklike modules is vir jou huidige program, moet die jaar eers voltooi word met daardie module(s). BDatSci word infaseer oor 4 jaar beginnende by 2021 as eerste jaar en geen module in hierdie program mag geneem word buite die beplande jaar van aanbieding nie - geen vooruit geneemde modules is toelaatbaar nie. Students wat wil aansoek doen vir BDatSci in 2021, kan dit doen wanneer registrasie proses oopmaak in 2021 op voorwaarde hulle voldoen aan die minimum graad 12 vereistes en genoeg plekke in die program is  beskikbaar. Graad 12 minimum vereistes bly steeds van krag. 

REGISTRASIE PROSES IN 2021: BDatSci

Weens die feit dat SAQA akkreditasie nie verkry was ten tye van die sluitingsdatum op 30 Junie 2020 nie, is daar aanbeveel dat studente vir BCom Wiskundige Wetenskappe of BCom Aktuariele Wetenskap registreer. Studente het dus nou die geleentheid om amptelik the registreer vir BDatSci en die huidige aansoek te verander na BDatSci.

Indien jy dink BDatSci is vir jou en jy wil nou verander na BDatSci vir 2021, doen die volgende:

Stuur 'n epos aan Me Nazli Daniels by ndaniels@sun.ac.za  en versoek dat jou aansoek verander moet word na BDatSci soos vir 2021. Verskaf jou studente nommer asook ander nodige inligting, soos die graad waartoe jy toegelaat is.

Die Universiteit begin op 15 Maart 2021. Gedurende die registrasie-week van eerstejaar studente sal jy dan geleentheid kry om amptelik te registreer vir BDatSci. Dit is egter belangrik dat jy steeds Me Daniels 'n epos skryf voor einde Desember 2020 om aan te dui dat jy vir BDatSci gaan registreer in 2021.