Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met byna 9 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan dié uitgebreide studentekorps, wat jaarliks 1 500 nuwe eerstejaars insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk by Voornemende Studente.


HOOGTEPUNTE

DEKAANSVERGUNNINGEKSAMEN (DVE): 15 Februarie 2021

Vir inligting oor die Dekaansvergunningeksamen (DVE) op 15 Feb 2021, kliek hier​.


COVID-19.jpg

US-KOMMUNIKASIE MET EBW-STUDENTE RAKENDE IMPLIKASIES VAN COVID-19 VIR ONDERRIG & LEER​

  • ​Vir 'n volledige rekord van die Fakulteit se e-pos-kommunikasie met EBW-studente vanaf April, kyk by Kennisgewings​ in die kolom regs. (Ingesluit by hierdie kennisgewings is reë​lings rakende die A4-eksamens in Januarie 2021​​.)

  •  COVID-19 Assesseringsimplementering in Semesters 1 & 2: Vir inligting, ​kyk op Huidige Studente-webbladsy​ (in kolom met foto).  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
USBUSB
USBNew tab
​   NuusKnoppie.png