Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Aktuariële Wetenskap

Aansoeke vir 2022 nagraadse studies is nou oop. Sluitingsdatum vir nagraadse studies in 2022 is 31 Oktober 2021. Besoek www.sun.ac.za vir verdere besonderhede omtrent die aansoek-prosedures.

Hier vind u die volgende nagraadse programme in Aktuariële Wetenskap:


Neem kennis dat al die nagraadse programme is keuringsprogramme. Afgesien van die minimum akademiese vereistes wat bestaan vir elk van die programme (Honneurs en/of Magister), word keuring gedoen op voortreflike akademiese meriete en slegs 'n beperkte aantal studente sal jaarliks toegelaat word om vir hierdie programme te kan registreer. Om slegs aan die minimum vereistes van die progranm te voldoen, waarborg geensins outomatiese toelating tot die program nie.


Die R module begin reeds twee weke voor die amptelike klasse begin in 2022. Verpligtende module vir all honneurs studente in die Departement wat sekere Wiskundige Statistiek modules neem (sien onder).

Honneursprogram in Aktuariële Wetenskap

43214 – 778 (120) HonsBCom in Aktuariële Wetenskap 

Klik hier om volledige beskrywing van die program te sien. Modules wat aangebied word in hierdie program:

Module Kode Semester (2021) Krediete Verpligte Modules
Finansiële Ekonomie (A205)10363-737118​****
Aktuariële Risiko Bestuur (A311)12302-7741 & 260​****
Aktuariële Wetenskap: Navorsingswerkstuk12991-7911 & 230​****
​Kommunikasie (N211)​10371-773​1​6
​Data-ontginning **​58777-741​1​12
​Inleiding tot R Programmering13074-723​16
Meerveranderlike Statistiese Analise A **​10602-715​1​12
Meerveranderlike Statistiese Analise B **​10603-745​2​12
​Stogastiese Simulasie *
​65250-718​1​12
Oorlewingsanalise *​10636-7462​12
​Tydereeksanalise *
10751-​747​1​12
​Finansiële Wiskundige Statistiek A​11164-732​NVT​12
​Finansiële Wiskundige Statistiek B (EWT)
​11165-762​2​12
​Praktiese Finansiële Modellering​11166-736​1​6

Let op:

 • Die volledige Inleiding tot R Programmering (723) moet voltooi word voordat studente modules gemerk met 'n ** kan neem.
 • Slegs die blok lesings van R (723) in die begin van die jaar moet bygewoon word vir modules gemerk met *.
 • Ideaal sal studente wat die Finansiële Wiskundige Statistiek modules wil neem reeds Finansiële Wiskunde 378 (Wiskunde Departement) voltooi het (dit is egter nie noodsaaklik nie).
 • Studente kan voorgraadse Aktuariële Wetenskap (Tegniese) modules insluit. Hierdie modules sal egter geen krediete bydra tot die honneursprogram nie.
 • NVT modules word nie aangebied in 2021 nie.


Nagraadse Diploma in Aktuariële Wetenskap

43214 – 788 (120) Nagraadse Diploma in Aktuariële Wetenskap  

Klik hier vir meer inligting omtrent hierdie program.

Hierdie diplomaprogram word aanbeveel vir studente met ʼn honneursgraad in Aktuariële Wetenskap wat graag verder wil studeer om die professionele aktuariële kwalifikasie te verkry, maar nie tans wil inskryf vir die meestersgraad (wat ʼn aansienlike navorsingskomponent bevat) nie.

Modules wat aangebied word in hierdie diploma:

Module KodeSemester (****) Krediete Verpligte Modules
​Aktuariële Risiko Bestuur (A301/CA1)​12302-774​1 & 2​60
​Gesondheid en Sorg Tegnies (F101)​10368-811​1 (Kaapstad)​40
Lewensversekering Tegnies (F102)10372-812​140
Algemene Versekering Tegnies (F103)10360-843​240
Pensione Tegnies (F104)10376-814​1 (Kaapstad)40
Finansies en Beleggings Tegnies (F105)10364-845

​2(Kaapstad)

40
​Finansies en Beleggings Tegnies (ST6)​10365-846​NA​40
Gesondheid en Sorg Toepassings (F201)10369-881​NA60
Lewensversekering Toepassings (F202)10373-882​NA60
Algemene ​Lewensversekering Toepassings (F203)​10361-883​NA​60
Pensione Toepassings (F204)10377-884NA
60
​Beleggings Toepassings (F205)​10366-885​NA​60
​Finansie Toepassings (SA5)
​10362-886​NA
​60

​Capita Selecta: Aktuariële Toepassings A
​13697-811
​1
​60
​Capita Selecta: Aktuariële Toepassings B
13699-841​​2
60​

Let op:

 • **** Alle gelyste modules sal nie noodwendig in ʼn jaar aangebied word nie. Studente moet die Departement raadpleeg om te verneem watter modules aangebied word.
 • F101, F104 en F105 word aangebieg by die Unviversiteit van Kaapstad
 • Onder seker omstandighede kan studente honneurs Aktuariële Wetenskap modules insluit. Hierdie modules sal egter geen krediete bydra tot die diploma nie.
 • NA nie aangebied nie.


Magisterprogramme in Aktuariële Wetenskap

43214 – 879 (180) MCom (Aktuariële Wetenskap) – tesis opsie  

43214 – 889 (180) MCom (Aktuariële Wetenskap) – doseer opsie

Klik hier vir meer inligting omtrent die program.  Modules wat aangebied word in hierdie programme:

Module KodeSemester (****) Krediete Verpligte Modules
​Gesondheid en Sorg Tegnies (F101)​10368-811​1 (Kaapstad)​40
Lewensversekering Tegnies (F102)10372-812​140
Algemene Versekering Tegnies (F103)10360-843​240
Pensione Tegnies (F104)10376-814​1 (Kaapstad)40
Finansies en Beleggings Tegnies (F105)10364-845

​2(Kaapstad)

40
​Finansies en Beleggings Tegnies (ST6)​10365-846​NA​40
Gesondheid en Sorg Toepassings (F201)10369-881​NA60
Lewensversekering Toepassings (F202)10373-882​NA60
Algemene​Lewensversekering Toepassings (F203)​10361-883​NA​60
Pensione Toepassings (F204)10377-884​NA60
​Beleggings Toepassings (F205)​10366-885​NA​60
​Finansie Toepassings (SA5)​10362-886​NA​60
Tesis: ​Aktuariële Wetenskap11171-​8961 & 2​​120saam met ​879
​Navorsingswerkstuk: Aktuariële Wetenskap
​11170-895​1 & 2​60
saam met 889​
​Capita Selecta: Aktuariële Toepassings A
13697-811​1​60​
​Capita Selecta: Aktuariële Toepassings B

13699-841​2​60​

Let op:

 • **** Alle gelyste modules sal nie noodwendig in ʼn jaar aangebied word nie. Studente moet die Departement raadpleeg om te verneem watter modules aangebied word.
 • F101, F104 en F105 word aangebieg by die Unviversiteit van Kaapstad
 • Onder seker omstandighede kan studente honneurs Aktuariële Wetenskap modules insluit. Hierdie modules sal egter geen krediete bydra tot die magisterprogramme nie.
 • NA nie aangebied nie.


Doktorale program in Aktuariële Wetenskap 

43214 – 978 (240) PhD (Aktuariële Wetenskap)

Sien die Jaarboek hier vir 'n volledige omskrywing van die programme.