Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Statistiek

Hier vind u inligting oor die voorgraadse statistiek modules wat aangebied word deur die departement.

Sien die Fakulteit se jaarboek hier vir 'n meer in diepte omskrywing van die verskillende modules.

Eerste Semester

Eerste Jaar

Tweede JaarDerde Jaar
​Statistiek 186Statistiek 214​Statistiek 318
Statistise Methodes 176Statistiek 224​Statistiek vir Wetekskaplikes 312
Ingenieursstatistiek 314

 

Tweede Semester

Eerste Jaar

Tweede JaarDerde Jaar
​Statistiek 186​Statistiek 244​Statistiek 348
Statistiese Metodes 176
Renterekening 152