Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Statistiek

​​​​​​​​​​​​​Hier vind u inligting oor die voorgraadse statistiek modules wat aangebied word deur die departement.

DGraadprogramme waar Statistiek as hoofvak geneem kan word en lei tot Honneursprogram in Statistiek is BCom (Ekonomiese Wetenskappe) en BCom (Bestuurswetenskappe). Sien Ja​ar​boek​.

Sien die Fakulteit se jaarboek hier vir 'n meer in diepte omskrywing van die verskillende modules.

Eerste Semester

Eerste Jaar

Tweede Jaar Derde Jaar
​Statistiek 188Statistiek 214​Statistiek 318

Statistiek 224​Statistiek vir Wetekskaplikes 312
Ingenieursstatistiek 314

 

Tweede Semester

Eerste Jaar

Tweede Jaar Derde Jaar
​Statistiek 188
Renterekening 152
​Statistiek 244​Statistiek 348