School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese personeel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Direkteur: Skool vir Rekeningkunde, Visedekaan: Skool vir Rekeningkunde (ex officio) en Professor in OuditkundeProf.Pietervon Wiellighpvw@sun.ac.za0218083846http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={80264C7A-0946-4B68-BDD4-4FA426E10A46}&file=Prof%20SPJ%20Von%20Wielligh%202021.pdf&action=default, Research page
Professor in Bestuursrekeningkunde en FinansiesProf.SoonNelsnel@sun.ac.za0218083430http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={67FA4881-A35F-4984-A4FA-0EA67988085F}&file=WS%20Nel%20website%202021.pdf&action=default, Research Page
Medeprofessor in OuditkundeProf.RiaanRudmanrjrudman@sun.ac.za0218082701
Medeprofessor: BelastingProf.RudieNelrnel@sun.ac.za0218089079http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={579AE6B5-426B-440A-8278-D2E3814392FD}&file=R%20Nel%202019.pdf&action=default, Research Page
Adjunkdirekteur: Leer en Onderrig en Medeprofessor in Finansiële RekeningkundeProf.StiaanLamprechtclam@sun.ac.za0218083844http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={EEA4743F-EE7E-4E5E-94F7-7E9D8B12D23C}&file=C%20Lamprecht%202018.pdf&action=default, Research page
Senior Lektor: Digitale en LeierskapsvernufMe.Anriavan Zylavanzyl@sun.ac.za0218082700http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6F7DA4C9-DC6D-464D-A48A-0972C54A90A8}&file=A%20van%20Zyl%202024.pdf&action=default, Research page
Adjunkdirekteur: Sosiale Impak & Transformasie en Medeprofessor: Finansiële RekeningkundeProf.GrethaSteenkampgvn@sun.ac.za0218083420http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ADBF492-33C0-4AB3-947C-D75C4450D4E0}&file=G%20Steenkamp%202019.pdf&action=default, Research Page
Adjunkdirekteur: Navorsing en Senior Lektor: Finansiële RekeningkundeDr.GeorgeNelgfn@sun.ac.za0218083422http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={EC31F483-C23D-41D4-8397-C6945B3148A3}&file=G%20Nel%20www.sun.ac2%202022.pdf&action=default, Research page
Senior Lektor: Digitale en LeierskapsvernufMnr.LenSteenkamplsteenkamp@sun.ac.za0218083164http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/english/faculty/economy/accounting/Documents/L%20Steenkamp%20final%202.pdf&action=default, Research Page
Senior Lektor: OuditkundeMev.HenrietteScholtzhscholtz@sun.ac.za0218083425http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/english/faculty/economy/accounting/Documents/H%20Scholtz.pdf&action=default, Research Page