School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Aansoeke en Verdere inligting

​​​​​​​

Hoe doen ek aansoek?

Huidige HonsBRek/ NDR -studente kan aansoek doen om akademiese leerlingrekenmeesterskap. Stuur ’n e-pos aan Mnr. A Bishop, om hom in kennis te stel dat jy belangstel en hy sal jou kontak om die proses te verduidelik. Kyk egter eers na SAICA se reëls  vir die program en die  amptelike aansoekvorm​.


Verdere inligting

Vir verdere inligting rakende akademiese leerlingrekenmeesterskap, kontak gerus die Skool vir Rekeningkunde by 021-808 3428, of Mnr. A Bishop by 021-808 9123 of e-pos​ abishop@sun.ac.za,