School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

​​​​​​​
Algemene navrae 

Privaatsak X1
Matieland,7602
Suid-Afrika 

Tel: +27 21 808 3428

Epos: Me. TM Davids​

 ​

HonsBRek/NDR ​ navrae 

Vir algemene navrae, aansoeke en toelatingsvereistes, kontak Mnr. KD Gordon 
Tel: +27 21 808 3845 
Epos: Kyle Gord​on


Spesifieke navrae ​

Rakende:

Kontakpersoon:

Kontaknommer:

Direkteur: Skool vir Rekeningkunde en Visedekaan (Skool vir Rekeningkunde) 

Prof. SPJ von Wielligh+27 21 808 3846

Geoktrooieerde Rekenmeesters (GR​) (SA)

Mev. A. Eloff​ / Prof. WS (Soon) Nel​ of
Prof. SPJ von Wielligh
+27 21 808 3846

Geoktrooieerde Bestuursre​​keningkundiges (CIMA)

Mr. R Baard+27 21 808 3470

Gesertifiseerde Reken​meesters (ACCA)

Dr. GF Nel+27 21 808 3422

BCom g​rade 

Dr. GF Nel​+27 21 808 3422

 

Ligging en Kaart


Van der Sterr-gebou

Bosmanstraat

Stellenbosch


GPS Koördinate: -33.932953, 18.867310
​​