Fakulteite
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Jaarboek

In hierdie fakulteitspublikasies sal jy programinligting, sowel as fakulteitsinligting, vind. Verder sal jy in die publikasies (soos aangedui) inligting oor die Universiteit se beleide en reëls, die studentegelde betaalbaar, en beurse vind.

Let daarop dat die Universiteit in Augustus 2023 die Engelse naam vir die Jaarboek, naamlik "Calendar", amptelik na "Yearbook" verander het. Die nuwe naam het onmiddellik in dokumente en kommunikasie van die Universiteit in werking getree en word vanaf die 2024-jaarboek ook in al die Jaarboekdele gebruik.

Kontakbesonderhede
Tel: +27 (0)21 808 9111
E-mail: info@sun.ac.za​​  
  
Description
  
  
  
  
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/AgriWetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/AgriWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/EkonomieseEnBestuurswetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/EkonomieseEnBestuursWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/GeneeskundeEnGesondheidswet.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/GeneeskundeEnGesondheidsWetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Ingenieurswese-2019.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/2019_(Afr)_Engineering_web.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Ingenieurswese-2020.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Ingenieurswese.pdfNew tab
  
  
Description
  
  
  
  
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/LettereEnSosialWetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
https://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/2018_ArtsAndSocialSciences_afr.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Natuurwetenskappe.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Natuurwetenskappe.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Opvoedkunde.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Opvoedkunde.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Regsgeleerdheid.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Regsgeleerdheid.pdfNew tab
Voorgraadse en Nagraadsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Teologie.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Teologie.pdfNew tab
  
  
Description
  
  
  
  
Voorgraadse en Nagraadse/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Krygskunde.jpg
Programme en Fakulteitsinligting
/english/Documents/Yearbooks/Current/MilitaryScience.pdfNew tab
InformasieAlgemeen
Deel 1 (Algemeen)
AlgemeenNew tab
InformasieBeurse en Lenings 2020
Beurse en Lenings 2021
Beurse en Lenings 2021New tab
Informasiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/PublishingImages/Yearbook%20Images/Studentegelde.jpg
Studentegelde
Studente GeldeNew tab
InformasieAangepaste 2020 Jaarboek
Aangepaste 2020 Jaarboek
http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Amended%202020%20Calendar_afr.pdfIn page navigation
Untitled Document

2015 | 2016