Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Welkom by die Fakulteit Natuurwetenskappe

​​

Die Fakulteit Natuurwetenskappe word in Suid-Afrika, Afrika en op​ internasionale vlak gerespekteer as ’n toonaangewende kennisvennoot wat die wetenskaplike, tegnologiese en intellektuele kapasiteit van Afrika help uitbou en ’n aktiewe rol speel in die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die Fakulteit verskyn onder die top 300 in die kategorie Natuurwetenskappe van die QS Wêreld Universiteite Ranglys.

Die Fakulteit Natuurwetenskappe bestaan uit ag departemente, asook verskeie wêrelbekende sentra met uitstekende fasiliteite en gevestigde navorsingsgroepe. Ons bied onderrig en opleiding in die fundamentele wetenskappe: graadprogramme in fisiese, biologiese en wiskundige wetenskappe.

Ongeveer 30% van ons studentekorps is nagraadse studente en ons ken jaarliks ’n groot aantal navorsingsgebaseerde meesters- en doktorsgrade toe. Ons spits ons daarop toe om ons navorsingsuitsette in hoog aangeskrewe internasionale vaktydskrifte te publiseer, en maak gebruik van die Nasionale Navorsingstigting se graderings as riglyn in die erkenning van ons personeel in hulle onderskeie studievelde.

Die Fakulteit Natuurwetenskappe werk saam met die Departement van Wetenskap en Tegnologie en verskeie ander instellings om mense in die gemeenskap en veral leerders in skole bewus te maak van die belangrikheid van wetenskap en tegnologie. Die Fakulteit sosiale impak-aktiwiteite dra ook by tot die ontwikkeling van die samelewing en sy mense deur die vorming van vennootskappe met skole en wetenskaponderwysers.​