Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Natuurwetenskappe Studentekomitee

​​​​ As 'n student wat vir 'n graadprogram in die Fakulteit Natuurwetenskappe ingeskryf is, is jy outomaties lid van die Natuurwetenskappe Vereniging wat deur die Natuurwetenskappe Studentekomitee (NSK) bestuur word.

email.jpgfacebook.jpgTwitter.jpginstagram.jpg

Fisiese adres: Kamer 2011 in die AI Perold Gebou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat gebeur?

Hou dop vir opkomende geleenthede...

​Geleentheid

Datum​ en tyd

​Plek


 


  

Wat die NSK vir jou doen! Portefeuljebeskrywings. (Slegs in Engels beskikbaar)

Position

​What you do

​Characteristics

​Duties

​ChairpersonActs as a link between the science faculty staff and the NSC. Chairs meetings and makes sure that the committee runs smoothly.Tenacity, professional, organized, flexible, mediator, assertive​Member of the AAC and Faculty Board, regular meetings with the Dean of Science, chairing meetings
Vice-ChairpersonActs with the full authority of chairperson if the chairperson is absent. In charge of disciplinary action within the NSC and general management of the committeeDetermined, organized, effective communication skills, team playerMember of the AAC and Faculty Board. Represent Science student interests and sit on NSC disciplinary subcommittee
TreasurerThe Financial manager of the team. Keeping the money books in checkAssertive, flexible, logical,  committed, transparent, detail-oriented, responsible, comfortable with numbersUpdate NSC budget and make sure the NSC adheres to it and the financial regulations. Responsible for processing all the payments or anything money related such as acquiring a SnapScan code.
SecretaryIn charge of NSC admin (minutes, agenda, consolidation of communication)Organised, detail-orientated, values transparency and inclusiveness, punctual, comfortable with writing professional emails, computer literate (Outlook 365). Willing to learn practical secretarial skillsCreate minutes and agenda for meetings, consolidation of communication between NSC and outside world, organise committee garments. In charge of the NSC office
Student AffairsActs as a link between students, the NSC and Faculty management and handles all complaints directed at the NSC via the correct channelsPeople orientated, team player, organised, comfortable with writing professional emails, friendly and determinedOrganise class rep elections, trainings, meetings and social events. Takes action to raise classrep concerns to university staff. Member of the Faculty Board
Marketing RepresentativeArguably the best portfolio on the team. The primary task is to get the word out, letting students know what the NSC is planning and organise science garments.Be friendly and a people's person. Have great organisational and communication skills. Have some knowledge on how to use Instagram, Facebook and Twitter, addiction to social media really does go a long way hereManage the NSC social media platforms, advertise NSC events and organise(designing and ordering) garments for science student
Social RepresentativeOrganising and planning events. Events include science-specific events, socials and social impactCreative, organized, good time-management and communication skillsGetting quotes from companies, managing events, setting up and planning, booking locations
Social ImpactNew portfolio aimed at giving back to Science students and surrounding communities, while creating social issue awareness.Empathetic, driven, passionate about helping others, caring, friendlyOrganize and promote social impact events. Collaborate with Science Faculty social impact committee. As a new portfolio duties are flexible
Postgraduate RepresentativeThe voice of Natural Science Postgraduates on the NSC. Acts as the Chair of the Faculty of Science Committee on Postgraduate Affairs (FSCPA), consisting of postgraduate representatives from each departmentA passion for postgraduate affairs and representationPlanning informal social as well as academic events (Symposium in collaboration with UCT), consulting with fellow representatives on relevant postgraduate matters, ensuring NSC communications are distributed to postgraduate


NSK 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Visie

Ons sal deurentyd daarna streef om ons visie uit te leef deur:

  • verantwoordbaar te wees, toeganklike en sigbare leiers te wees wat alle studente verteenwoordig
  • studente bewus te maak van verskeie hulpbronne en steundienste wat tot hul beskikking is
  • effektiewe en deursigtige kommunikasie tussen studente, studenteleierskap en bestuur te handhaaf
  • die akademiese integriteit van die Universiteit te beskerm, te handhaaf en te bevorder

​Missie

Ons as die NSK poog om 'n verteenwoordigende liggaam vir ons medewetenskapstudente te wees.  Ons doelwit is om 'n omgewing te skep waarin studente daarna kan streef om hulleself holisties te ontwikkel ten einde positiewe bydraes tot Suid-Afrika te kan lewer. Boonop streef ons daarna om krities om te gaan met faktore wat genoemde omgewing inperk soos, maar nie beperk tot, enige akademiese of sosiale uitdagings wat mag ontstaan.

Waardes

Integriteit / Toegewyd / Verantwoordbaar / Inklusief / Innoverend

 

Kontak die komiteelede van 2021


Anja Grobler
Voorsitter
Joshua Cambell
Ondervoorsitter
Jennifer Akinboade
Sekretaresse
Zandile Mabuza
Studentesake
Asemahle Masumpa
Sosiale Impak
Kirsty Potgieter
Bemarking
Ben van Duivenbooden
Sosiaal
Yamkela Tshazi
Tesourier
Mmatlou Ku​byana
Nagraadse verteenwoordiger

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​