Botany & Zoology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​Navorsingsgroepe

​​

Diere-evolusionêre ekologie​ en fisiologie: Dit is gefokus op die prestasie van die hele organisme en hoe dit deur veranderinge in die omgewing beïnvloed word. Dit behels drie hoofonderwerpe:

 • eienskappe wat noodsaaklik is vir organismefunksionering;
 • die omgewing wat deur die organisme waargeneem word en hoeveel die omgewing verskil; en
 • die strategieë of aanpassings wat organismes gebruik om veranderlike of sub-optimale omgewings te hanteer wat gedrag, buigsame fisiologiese response en evolusie insluit.

Dierplantinteraksies: Hierdie navorsing dek 'n verskeidenheid onderwerpe en gebruik 'n integrerende benadering om blomme diversifikasie, plant-bestuiwer interaksies, plant-insek diversiteit verhoudings, insek / voël gedrag en hoe dit verband hou met blom evolusie, blom kleur, verspreiding evolusie, te bestudeer, die oorsprong en instandhouding van spesies, die naasbestaan van spesies en die diversifikasie van die Kaapse flora en fauna.

Biological Interactions Lab

Kaapse flora-navorsingsgroep: Hierdie navorsing fokus hoofsaaklik op DNS-gebaseerde filogenetiese rekonstruksie en die algemene biologie van die organisme (bv. morfologie, palinologie, kariologie en teelstelsels) om die evolusie van 'n aantal Kaapse afstammelinge te rekonstrueer. Dit is gefokus op die evolusie van alternatiewe groeivorme, die evolusie en afbreek van die tristylous teelstelsel, die evolusie van weerbarstige en gevarieerde saailingwerwingstrategieë, die rol van hibridisasie in die aandryf van die waargenome diversiteit en die mutualistiese interaksies tussen Fynbosplante, ophiostomatoïede swamme en insekte.

Biological Interactions Lab

Gedragsekologie: Hier word hoofsaaklik op dierekommunikasie gefokus, veral die evolusie van diereseine, of dit nou reuk, akoesties of visueel is. Een aspek van die navorsing is die ontleding en identifisering van die seinstelsels wat deur sosiale insekte gebruik word om koloniekoördinasie en funksionering te handhaaf, wat 'n integrale deel is van die ontknoping van die evolusie van sosialiteit in die diereryk. Nog 'n fokus is op verskeie kommunikasiestrategieë wat deur voëls en soogdiere gebruik word in verband met nabootsing, maatkeuse, maatbewaking, territorialiteit en hulpgedrag.

The Wossler Lab​

Invalsbiologie: Lede onderneem navorsing oor die biodiversiteitsgevolge van biologiese invalle. Die hoofdoelwitte van die Sentrum se werk is om die tempo en impak van biologiese invalle te verminder deur wetenskaplike begrip en voorspellingsvermoë te bevorder, en deur navorsingskapasiteit te ontwikkel

Centre for Invasion Biology

Evolusionêre genomika: Lede van die Evolutionary Genomics Group kombineer diverse kundigheid in molekulêre ontledings om die evolusionêre geskiedenis van terrestriële en mariene fauna en flora te bestudeer. Die navorsing is nie takson-spesifiek nie en is daarop gemik om konseptuele, eksperimentele, analitiese en rekenaarkundigheid in molekulêre ekologie, bewaringsgenetika, vergelykende sitogenetika, populasiegenetika, filogeografie, vergelykende genomika en molekulêre filogenetika te versterk.

Professor Savel Daniels

Professor Conrad Matthee

Doctor Victor Rambau

Professor Michael Cherry

The Von Der Heyden Lab​

Mariene navorsing: Die navorsingsgroep het vier hooffokusareas, naamlik polycheet biogeorafie en voortplanting, mariene indringing-ekologie, molekulêre mariene ekologie en volhoubare weekdierkultuur. Hierdie groep gebruik moderne navorsingstegnieke om Suider-Afrika se dinamiese mariene ryk beter te verstaan. Navorsingsprojekte is uiteenlopend en wissel van die toepassing van genetika in Mariene Beskermde Gebiede tot die beoordeling van die impak van uitheemse mariene spesies.

The Robinson Lab

The Simon Polychaete Lab

Ekologie van globale verandering: Die fokus is hoofsaaklik op klimaatsverandering en verwante impakte op unieke en dikwels hoë-biodiversiteit Suider-Afrikaanse terrestriële ekosisteme, insluitend sub-Antarktiese eilande. Eksperimentele ekofisiologiese en sisteem-ekologiese benaderings word toegepas om die meganistiese begrip agter biodiversiteitsreaksies op klimaatsveranderingneigings en op ander globale veranderingdrywers, en die ekosisteem strukturele en funksionele impakte te ontwikkel. Hierdie begrip word gekombineer met bioklimatiese nis-gebaseerde modellering (NBM) benaderings, hibriede NBM/demografiese benaderings, en dinamiese globale plantegroei modellering (DGVM) benaderings in samewerking met toonaangewende groepe wêreldwyd. Voorspellende toepassing dek 'n wye reeks ruimtelike skale van sub-landskap tot kontinentale. Die werk is bewus van potensiële beleidswaarde en implikasies vir biodiversiteit en ekosisteembestuur.

The Global Change Biology Group​

Medisinale plantbiotegnologie: Hierdie groep fokus op die gebruik van plante vir medisinale doeleindes deur plaaslike mense. Die doel is om 'n beter begrip te verkry van die invloede van die omgewing op medisinale plante en geassosieerde sekondêre metaboliete spesifiek in die regulatoriese meganismes betrokke by sekondêre metabolietproduksie. Biotegnologie word toegepas op 'n bewaring- en kommersialiseringstrategie. Die groep fokus grootliks op medisinale plante wat belangrik is in die Groot-Kaapstreek.

The Makunga Lab   Instagram    Twitter​​​​

Plantmolekulêre ekologie: Hierdie navorsing is hoofsaaklik gefokus op die evolusionêre biologie en molekulêre ekologie van beide inheemse en indringerplantspesies. Die hooffokusareas van die navorsing sluit in:

 • begrip van die demografiese prosesse onderliggend aan indringerplantpopulasies;
 • die historiese biogeografie van inheemse plantpopulasies en die prosesse wat hulle gevorm het;
 • landskapsgenetika van indringerplantpopulasies; en
 • die effekte van uiterste langafstandverspreiding in die verduideliking van histories-disjunkte plantspesiesverspreidings.
 • begrip van maniere van plantspesiasie in verspreidingsbeperkte, edafies- en/of hoogte-gefragmenteerde landskappe
 • assessering van die bydrae van geografiese/klimaatsverandering in die aandryf van plantspesiasie, spesie-volharding en spesie-uitsterwing​
Plant Holobiont Biologie:​ Plant Holobiont-navorsing bestudeer die interaksies tussen plante en die mikro-organismes wat hulle bewoon. Dit sluit bakterieë, swamme en virusse in, waarna gesamentlik na verwys word as die plantmikrobioom. Ons ondersoek hoe mikro-organismes plantgroei, ontwikkeling en gesondheid beïnvloed, asook hoe plante met verloop van tyd interaksie met en hul mikrobiome vorm. Ons navorsing gebruik moderne tegnologie om molekulêre meganismes wat plant-mikrobe-interaksies vorm, te vertaal in kreatiewe toepassings vir landbou, klimaatsverandering en bewaring. Ons laboratorium ondersoek twee aspekte van die plant-holobiont-reaksie op omgewingsverandering

 • Veranderinge in die mikrobioom wat fundamentele effekte op plantplastisiteit en aanpassing as holobiont het,
 • Veranderinge in Plant Holobiont-interaksies oor omgewingsgradiënte om te bepaal hoe omgewingsveranderinge niswydte moduleer​
Plant Holobiont lab

​Skool vir Klimaatstudies: Die Skool is besig met die ontwikkeling en implementering van 'n Afrika-relevante navorsingsprogram wat reageer op bestaande en opkomende kwessies in klimaatsverandering impakte, aanpassing en versagting reaksies, en sodoende menslike klimaatveerkragtigheid ondersteun. Die Skool sal huidige dissiplinêre en transdissiplinêre denke oor klimaat konsolideer en integreer, primêre navorsing uitvoer en koördineer, navorsingsresultate publiseer en toeganklik maak, en die vereiste platforms vir data-intensiewe navorsing en innovasie skep of ondersteun.


 Antarktiese nalatenskap van Suid-Afrika (ALSA): Sedert Suid-Afrika die Prins Edward-eilande in 1948 geannekseer het, onderneem Suid-Afrikaanse navorsers gereelde ekspedisies na die Antarktiese Kontinent, die Prins Edward-eilande en Gough-eiland, asook elders in die Suidelike Oseaan. Die Antarctic Legacy of South Africa (ALSA)-projek, gebaseer by die Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit Stellenbosch en befonds deur die Nasionale Navorsingstigting as deel van die Suid-Afrikaanse Nasionale Antarktiese Program, het ten doel om die ryk menslike geskiedenis van die ekspedisies wat uitgevoer is, te bewaar. oor die afgelope 70 jaar. Afgesien van die resultate van biologiese en fisiese navorsing, het die ekspedisies 'n magdom foto's, video's en geskrewe en mondelinge verhale opgelewer. Hierdie historiese rekord sluit ook kaarte, joernale, logboeke, koerantartikels en kunswerke in. The Antarctic Legacy of South Africa versamel, digitaliseer en argiveer hierdie rekords, tesame met uitgedrukte Suid-Afrikaanse navorsingsartikels en ongepubliseerde dokumente wat in staatsargiewe, universiteitsdepartemente en museums woon, en maak dit toeganklik vir die belangstellende instansies en die publiek. Die ALSA-webwerf​ dien as 'n publieke portaal om toegang tot hierdie inligting te verskaf, wat tans op meer as 20 000 rekords staan.​

ALSA

SANAP 

Die Suid-Afrikaanse Poolnavorsingsinfrastruktuur: Die Suid-Afrikaanse Poolnavorsingsinfrastruktuur (SAPNI) is een van 13 groot navorsingsinfrastruktuur (NI's) wat deur die Departement van Wetenskap en Innovasie (DWI) ontwikkel is as deel van die Suid-Afrikaanse Navorsingsinfrastruktuurpadkaart (SARIR). Die SAPRI is in 2021 gestig om koördinering van Suid-Afrikaanse mariene en Antarktiese navorsing as 'n nasionale Big Science-program te verseker, wat naatlose toegang bied tot bestaande en nuwe navorsingsinfrastruktuur wat nodig is om langtermynwaarnemings van Suid-Afrika se poolstreek te ontwikkel en te verbeter. Die uiteindelike doel van SAPRI is om gebalanseerde navorsingsgroei oor die pooldissiplines heen moontlik te maak, en om die wêreldklas langtermyn-waarnemingsdatastelle wat reeds gevestig is, in stand te hou en verder uit te brei.


Die SAPRI is ontwerp as 'n konsortium wat by die South African Environmental Observation Network (SAEON​) gehuisves word en is verdeel in vier geïntegreerde fasiliteite (IF's): Data, Products and Society (DPS), Langtermyn Observations on Land (LTO-Land), Langtermynwaarnemings in die Oseaan (LTO-Oseaan) en Polar Lab.

Die DPS Geïntegreerde Fasiliteit is in November 2022 gestig en by die Universiteit Stellenbosch, binne die Fakulteit Natuurwetenskappe, Departement Plant- en Dierkunde, aangebied. DPS beoog om die SAPRI-datasentrum, die verskillende tipes gegenereerde data en stroomaf-produkte byeen te bring, insluitend modellering en die maatskaplike uitreikprogram