Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

Neem kennis: KLASROOSTERRUILING op Woensdag 12 Augsutus 2020

'n Klasroosterruiling vind WEL op Woensdag 12 Augustus 2020 plaas, met die volg van 'n Maandag-klasrooster.

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​

2020 Eerstejaarsinligtingboekie vir Natuurwetenskappe-studente

Belangrike datums vir 2020

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars 2020

Geskatte BSc-studiegelde 2020

Leer basiese Xhosa vir sosiale interaksie

Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!