Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ná die herroeping van Covid-19-regulasies, is die Universiteit gereed om met die aanvang van die tweede semester op 18 Julie 2022 weer met volle kontakleer en -onderrig te begin.

​Studente moet hulle moduleraamwerke en SUNLearn sites nagaan vir besonderhede rakende die roosters en lokale.​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.​​​​

​​


Akademiese versoeke

Alle versoeke om van jou huidige voorgeskrewe akademiese kurrikulum af te wyk, moet aan die Akademiese Komitee gerig word op hierdie vorm. Die Akademiese Komitee sal die volgende versoeke oorweeg:

  • Afwykings van die Jaarboek (slaagvoorvereistes, voorvereistes, newevereistes);
  • Verandering in program of fokusarea; en
  • Afwyking van die geregistreerde kurrikulum vir modules en / of programme wat deur die Fakulteit Natuurwetenskappe aangebied word.

Die Akademiese Komitee sal op die volgende datums vergader:

  • 10 November 2022
  • 09 December 2022
  • 27 Januarie 2023
  • 06 Februarie 2023

Studente sal binne drie dae na die geskeduleerde vergadering die uitslag via hul SUN-e-posadres ontvang. Die besluite van die Akademiese Komitee is finaal en geen laat versoeke of appél sal oorweeg word nie.

Akademiese Versoekvorm


Akademiese advies

Vir verdere akademiese en programverwante navrae, kontak die Koördineerder: Akademiese en Studentesake:

Me A Valentyn
+27 21 808 3931​​​
Stuur e-pos

​​

Blitsskakels