Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

​​​

​NB: Uitgebreide Afstandsonderrig, -leer, en -assessering (ARTLA)  

Tweede Semester 2021

(Klik hier vir inligting)​​Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​


Handboeke vir eerstejaar BSc-studente 2021

Geskatte studiegelde vir eerstejaar BSc-studente 2021

​​Belangrike datums vir studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe

Rekenaarspesifikasies​​​

Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente​

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!