Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsing

​Uitnemende navorsing en opleiding​

Die Fakulteit Natuurwetenskappe streef daarna om 'n sentrum van uitnemendheid te wees vir nagraadse onderrig in die fisiese, biologiese en wiskundige wetenskappe. Dit word weerspieël deur die feit dat meer as 95% van ons personeel 'n PhD- of gelykwaardige graad het. Ons ken jaarliks 'n groot aantal navorsingsgebaseerde meesters- en doktorsgrade toe en spits ons daarop toe om ons navorsingsuitsette in hoog aangeskrewe internasionale vaktydskrifte te publiseer. Nagenoeg 70% van ons wetenskaplikes word deur die Nasionale Navorsingstigting as navorsers van internasionale statuur erken. Die Fakulteit is gasheer vir ses navorsingsleerstoele ​wat deur buitefondse gesubsidieer word.

Internasionale samewerking

Ons missie is om saam te werk en te kan meeding met die bestes ter wêreld en ons is voortdurend op soek na internasionale vennote. Dit is ter ondersteuning van die Universiteit se strategiese doelwit  -  om 'n belangrike internasionale rolspeler te wees en om plaaslik sowel as op Afrika-vlak 'n positiewe invloed uit te oefen. In hierdie verband ontvang die Fakulteit 'n aansienlike aantal prestasiegerigte subsidies van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) en die Oop Navorsingsprogram van die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT), die Departement van Handel en Nywerheid se Program vir Tegnologie en Menslike Hulpbronne vir die Nywerheid (THRIP), die NNS se NasionaleToerustingprogram, die Innovasiefonds van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI), die DWT se befondsing van Sentrums van Uitnemendheid, die Suid-Afrikaanse Malaria-inisiatief (SAMI), en die Suid- Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters se Thuthuka Beursprogram en ander gesogte nagraadse beursfondse.

Befondsing

Ons ontvang aansienlike kontraksubsidies deur bestaande vennootskappe en samewerking met wetenskapsrade en regeringsorganisasies, wat onder andere die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) se Alliansie om opvoeding en navorsing in Suider-Afrika te bevorder (SERA), die Landbounavorsingsraad, die Waternavorsingskommissie, die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en die Kamer van Mynwese insluit. Wat betref nywerhede en maatskappye, het die Fakulteit Natuurwetenskappe uitgebreide samewerkingsooreenkomste met sommige van Suid-Afrika se voorste nywerheidskorporasies wat SASOL, ESKOM, Sappi en Freeworld Coatings insluit.

 Fakulteit Natuurwetenskappe Navorsingsboekie