Oorsig

 

Die Departement Aardwetenskappe bied 'n drie-jaar voorgraadse program aan in die Fakulteit Natuurwetenskappe. 'n Verdere vierde honneursjaar is 'n vereiste vir registrasie as 'n professionele geoloog. Die program bestaan uit verpligte en keusemodules.

Programme aangebied deur die Departement Aardwetenskappe is soos volg

• Voorgraads (link to Undergraduate Programme)

        B.Sc. Aardwetenskappe

•Nagraads (link to Postgraduate Programme)

        B.Sc. Honneurs Aardwetenskappe
        M.Sc. Aardwetenskappe
        Ph.D. Aardwetenskappe