Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departemente & Sentrums

Die Fakulteit Natuurwetenskappe bestaan uit ag dinamiese departemente wat in 'n aantal geboue op die hoofkampus gehuisves word. Hier word onderrig  en nagraadse navorsing ondersteun met behulp van baie modern toerusting en hoogs opgeleide en ervare personeel.

Die navorsingsinstitute en -sentrums wat onder die vaandel van departemente in die Fakulteit Natuurwetenskappe funksioneer, versterk die onderrig- en navorsingsprogramme van die fakulteit.