ASA
Welkom by Universiteit Stellenbosch

AgriWetenskappe Studente Assosiasie

Wat is die ASA?

Die ASA is 'n studente vereniging wat die studente van die Agriwetenskappe Fakulteit van  Stellenbosch Universiteit verteenwoordig.

Die Agriwetenskappe Fakulteit is 'n redelike klein fakulteit. Die ASA streef daarna om al die studente in die fakulteit aan te moedig om deel te neem aan die fakulteit se geleenthede en om die ander studente in die fakulteit te leer ken. Die ASA van 2016 wil 'n toegangklike kommittee wees wat hul studente wat hul verteenwoordig se belange op hul hart dra.

Die ASA speel ook 'n belangrike rol om die gaping tussen studente en hul dosente te verklein. Elke departement in die fakulteit het 'n ASA lid wat daardie departement verteenwoordig. Hierdie kommittee lid is daar om uit te help met enige probleme wat in die department na vore kom.

Die ASA hoop om vir hul studente beide akademiese en sosiale ondersteuning te bied.

IMG_2339.jpg