Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuursweten​​​​​​​skappe​​​​

Met byna 9 000 studente is die Fakulteit die g​rootste aan die Universiteit. Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan dié uitgebreide studentekorps, wat jaarliks 1 500 nuwe eerstejaars insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk by Voornemende Studente.​​

​​​  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
USBUSB
USBNew tab

Nuusbrokkies