Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Met byna 9 000 studente is die Fakulteit die grootste aan die Universiteit.  Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan dié uitgebreide studentekorps, wat jaarliks 1 500 nuwe eerstejaars insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk by Voornemende Studente.


HOOGTEPUNTE​​

COVID-19.jpg

US-KOMMUNIKASIE MET EBW-STUDENTE RAKENDE IMPLIKASIES VAN COVID-19 VIR ONDERRIG & LEER​

  • ​Vir 'n volledige rekord van e-pos-kommunikasie met EBW-studente in April, Mei en Junie, kyk by Kennisgewings​ in die kolom op regs.

  • Ingesluit by hierdie Kennisgewings is die jongste e-pos van 26 Junie 2020 oor terugkerende EBW-studente, asook reë​lings rakende die A4-eksamens in Januarie 2021​.

  • Vir inligting oor die COVID-19 Implementering van Assessering in Semesters 1 en 2, kyk by die Huidige Studente-webbladsy​ (in die kolom met foto).

​PhD-beurse in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Nagraadse Skool vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe wag tans aansoeke in vir sy voltydse, residensiële PhD-program en -beurse. Vir verdere inligting, kliek hier​.

​Nuwe programme in Datawetenskap & Bedryfsielkunde in 2021:

  • Vir inligting oor 'n nuwe voorgraadse multi-dissiplinê​re program in datawetenskap, kliek hier of kyk 'n video​.
  • Vir inligting oor 'n​ nuwe nagraadse program in strategiese menslike hulpbronbestuur, kliek hier.

Nasionale Normtoetse - om te skryf of nie

V​ir inligting oor die aflegging van die NNT's (of nie), kliek asb. hier.


  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
USBUSB
USBNew tab