Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Logistieke Bestuur

​​​​​Logistieke Bestuur is die beplanning, organisering en uitvoering van die vloei en opberging van goedere, dienste en verwante inligting, vanaf die plek van oorsprong tot by die plek van verbruik of aanwending, op só 'n wyse dat daar optimaal aan kliëntevereistes voldoen word met die doel om die welvaart van al die belanghebbende partye te help maksimeer.​ ​

 
Lees meer
Operasionele Navorsing

Die slagspreuk van ON is “The Science of Better”. ’n Operasionele navorser volg ‘n wetenskaplike benadering om voorstelle vir die verbetering van werklike probleme soos hierbo genoem te maak, en gebruik tegnieke wat tipies oorvleuel met wiskunde, statistiek en rekenaarwetenskap om beste of optimale oplossings te bereken.

 
Lees meer
Kwantitatiewe Bestuur

Kwantitatiewe bestuur behels die gebruik van wiskundige modelle om probleme op te los en sodoende beter bestuursbesluite te neem en te ondersteun.

 
Lees meer

Vervoerekonomie

Vervoerekonomie het betrekking op die optimale toewysing van skaars hulpbronne binne die vervoersektor en tussen die vervoersektor en ander sektore in die ekonomie.

 
Lees meer
Voornemende Studente