Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Logistieke Bestuur: Voorgraads

​​Logistieke Bestuur is die proses van die beplanning, organisering en uitvoering van die doelmatige, doeltreffende vloei en opberging van goedere, dienste en verwante inligting, vanaf die plek van oorsprong tot by die plek van verbruik of aanwending, op só 'n wyse dat daar optimaal aan kliëntevereistes voldoen word met die doel om die welvaart van al die belanghebbende partye te help maksimeer.

Hierdie fokusarea rus jou toe vir logistieke werk in die besigheidswêreld met kundigheid en vaardighede soos holisties geïntegreerde denke, begrip vir operasionele uitdagings, kommunikasie, samewerking, etiek en bedrewenheid in die gebruik van inligtingstegnologie.


Loopbaangeleenthede

Verskeie uitdagende logistieke werksgeleenthede bestaan in die openbare sektor en privaat besighede wêreldwyd. Vanaf die grootste motorvervaardiger tot die kleinste produsent en enige onderneming wat produkte koop en/of verkoop, het 'n behoefte aan logistiekvaardige mense wat logistieke aktiwiteite plaaslik, nasionaal en internasionaal kan beplan, organiseer en beheer. Diensorganisasies (soos hospitale en restaurante) maak ook gebruik van logistieke aktiwiteite.

Logistieke Bestuur Brosjure


Voorgraadse modules aangebied​

Logistieke Bestuur word op die tweede- en derdejaarsvlak aangebied en kan as hoofvak in die meeste BCom-programme gevolg word. Logistieke Bestuur kan ook as hoofvak in die BAgric en BScAgric-programme in die Fakulteit AgriWetenskappe gevolg word.


Raadpleeg asseblief die amptelike Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Jaarboek vir meer inligting oor modulekombinasies en vereistes.