Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geleenthede

​​​​​Beurse: 

1. PhD beurse - Geen huidiglik beskikbaar nie

2. Meesters en honneursbeurse - 

  • MSc/MCom (Operasionele navorsing).  R70000 pj vir twee jaar. Die beurs is gekoppel aan 'n navorsingsprojek in samewerking met SASRI: Refugia design in GM sugarcane with sterile insect releases. Studente wat belangstel in hierdie navorsing kan vir lpotgieter@sun.ac.za  kontak vir meer inligting. 
  • MSc/MCom (Operasionele navorsing).  R70000 pj vir twee jaar. Die beurs is gekoppel aan 'n navorsingsprojek in samewerking met SASRI: Development of an Eldana risk index decision support tool for sugarcane growers. Studente wat belangstel in hierdie navorsing kan vir lpotgieter@sun.ac.za  kontak vir meer inligting.
  • Sien Postgraduate Funding & Support​ ​


Navorsing:

1. Post doc posisie - Geen huidiglik beskikbaar nie

2. Samewerking - Sien personeelblad vir die beskrywing van navorsingsprojekte waarby akademiese personeellede betrokke is


Werksgeleenthede: 

1. Doseerpos - Geen huidiglik beskikbaar nie

2. Navorsingsassistentskap - Geen huidiglik beskikbaar nie