Logistics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kwantitatiewe Bestuur: Voorgraads

​Het jy al ooit gewonder hoe besigheidsvrae soos die volgende beantwoord word: Wat is die goedkoopste manier (of roete) om nuwe voertuie vanaf verskeie hawens na motorhandelaars te vervoer? Watter salarisprogram moet 'n maatskappy aankoop indien sy opsies verskil in prys, gebruikersondersteuning en gebruikersvriendelikheid? Hoe kan die kwaliteit van diens of 'n vervaardigde produk gemeet word? Hoeveel tellers moet die bank gebruik om die kliënte gelukkig te hou? 

Kwantitatiewe bestuur behels die gebruik van wiskundige modelle om probleme soos hierbo op te los om sodoende beter bestuursbesluite te neem en te ondersteun. Oplossings vir hierdie modelle word met behulp van die rekenaar verkry, getoets en dan op die oorspronklike probleem van toepassing gemaak. Die tegnieke kan toegepas word in ʼn wye verskeidenheid bestuursareas, bv. kwaliteitsbeheer, vooruitskatting van vraag, voorraadbeheer, produksiebestuur, en die skedulering van hulpbronne en personeel.


Loopbaangeleenthede

Ons afgestudeerde studente werk onder andere by finansieringsmaatskappye, produksieaanlegte en fabrieke, kettingwinkels, logistieke besighede, staatsdepartemente of semi-staatsorganisasies (soos die Departement van Waterwese en Bosbou, of Transnet-filiale). 'n Goeie opleiding in kwantitatiewe bestuur sal 'n persoon in staat stel om as 'n bestuurder met 'n kombinasie van bestuurs- en analitiese vermoëns 'n onderneming se bedryfsfunksies en -prosesse te ontleed, te bestuur en besluite kwantitatief te fundeer.


Voorgraadse modules aangebied

Kwantitatiewe Bestuur word op tweede- en derdejaarsvlak aangebied en kan as hoofvak in die meeste BComm-programme gevolg word.

2de jaar:

Kwantitatiewe Bestuur 214 (16 Krediete)

Netwerke: Definiëring, ontwikkeling en toetsing van kwantitatiewe modelle. Netwerkoptimering (minimum spanbome, kortste en langste afstande, maksimum vloei en minimumkoste-netwerkvloei). Projekskedulering (PERT en CPM). Inleidende roetebepaling (handelsreisiger- en posbodeprobleem). Plasing van fasiliteite (mediaanprobleme, senterprobleme en probleme met voorvereistes). Oplossings met behulp van toepaslike programmatuur.

 

Kwantitatiewe Bestuur 244 (16 Krediete)

Inleiding tot optimering en modellering: Lineêre programmering (hersiening, grafiese metode, simpleksalgoritme, dualiteit en sensitiwiteit). Modellering met lineêre programmering. Transportasie (modellering, transportasie-simpleksalgoritme). Deterministiese voorraadbeheer (ABC-analise, ekonomiese bestelhoeveelheid, grootmaatafslag, nie-nul-afleweringstye, kontinue produksiemodelle, oorstaanbestellings). Oplossings met behulp van toepaslike programmatuur.

 

3de jaar:

Kwantitatiewe Bestuur 318 (24 Krediete)

Optimering: Heeltallige programmering (modellering van 0-1, heeltallige en gemengde heeltallige probleme en die vertak-en-begrensmetode). Nie-lineêre programmeringsprobleme. Toewysings- en deurvoerprobleme. Doelwitprogrammering. Dinamiese programmering (formulering en oplossing met behulp van netwerke).

Besluitneming: Besluitnemingsanalise (basiese konsepte, risiko en onsekerheid, multikriterium-besluitnemingsanalise, gelykbreekanalise, grenskoste-ontledings, beslissingsbome, nutsteorie, sensitiwiteitsanalise). Speleteorie. Finansiële en ekonomiese investeringsbeplanning (beginsels van renteberekening, nominale en effektiewe rente, evalueringsmetodes en keusemaatstawwe, vervangingsbesluite). Beslissingsbome en lineêre programmeringsmodelle in finansiële besluitneming.

Kwantitatiewe Bestuur 348 (24 Krediete)

Produksiemodellering: Inleidende vooruitskatting (hersiening van Holt en Winter se metodes, lineêre regressie). Rekenaartoepassings van vooruitskatting. Kwaliteitsbeheer (sentrale limietstelling, betroubaarheidsintervalle, kontrolekaarte). Toepassings uit die vervaardiging- en dienstesektor. Produksieskedulering. Voorsieningskettingkoördinering, MRP, JIT. Oplossings met behulp van toepaslike programmatuur.

Stogastiese Modellering: Markov-analise (toestande, oorgangmatrikse en stabiele toestande). Toustaanteorie (modellering van aankoms- en diensprosesse, geboorte-sterfte-prosesse, enkel-en meerbedienertoue, eindige populasie, konstante dienstye). Simulasie (kansgetalle, Monte Carlo-simulasie, diskretegebeurtenis-simulasie, analise van simulasie-afvoer). Simulasie van voorraadmodelle en toustaanprobleme. Toepassings met sigblaaie en simul8.

Raadpleeg asseblief die amptelike Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Jaarboek vir meer inligting oor modulekombinasies en vereistes.