Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​Fakulteit Ekonomiese en Bestuursweten​​​​​​​skappe

Met byna 9 000 studente is die Fakulteit die g​rootste aan die Universiteit. Ons bied ʼn omvattende onderrig- en leeraanbod aan dié uitgebreide studentekorps, wat jaarliks 1 500 nuwe eerstejaars insluit. Vir 'n lys van al die Fakulteit se programme en toelatingsvereistes, kyk by Voornemende Studente.​​

​​​

HOOGTEPUNTE

​​

​A​RTLA in die 2de semester van 2021: details

FAKULTEIT SE KOMMUNIKASIE MET:


COVID-PROTOKOL VIR STUDENTE EN PERSONEEL:

Protokol vir studente in akademiese leerareas en protokolriglyne vir personeel ​
  
  
Description
  
  
  
  
Voornemende studenteVoornemende studente
Inligting vir voor- & nagraadse studente
Voornemende studenteIn page navigation
Huidige studenteHuidige studente
Huidige studenteIn page navigation
AlumniAlumni
AlumniIn page navigation
USBUSB
USBNew tab


USB