Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sentrums en Institute

​​​

Asset management.jpg

Afrika Sentrum vir MIV-/Vigsbestuur

Die Sentrum se aktiwiteite is op die bestuur van MIV en Vigs in werksituasies gemik en sluit onderrig, navorsing en gemeenskapsdiens in.

 


Meer inligting > ​​

Asset management.jpg

​​Afrika Sentrum vir Dispuutbeslegting

Die Sentrum (by USB) beskou homself as ’n katalisator en innoverende leier in die ontwikkeling van die teorie en praktyk van mediasie, veral waar ekonomiese rolspelers by konflik betrokke is.


Meer inligting >

Asset management.jpg

Buro vir Ekonomiese Ondersoek

Die Buro is ’n ekonomiese navorsingsinstansie. Dit monitor en voorspel ekonomiese tendense en identifiseer en ontleed (plaaslike en internasionale) faktore wat Suid-Afrikaanse sake-ondernemings beïnvloed. 

Meer inligting >​​

Asset management.jpg
Sentrum vir Korporatiewe Bestuur

Die Sentrum (by USB) doen multi-dissiplinëre navorsing en bied opvoedings- en ontwikkelingsaktiwiteite aan ten einde doeltreffende korporatiewe bestuur van Afrika-organisasies te bevorder.

Meer inligting >




 

 

​​​

​​​​​

Asset management.jpg

Sentrum vir Statistiese Konsultasie

Die Sentrum staan navorsers en nagraadse studente by met die statistiese aspekte van hul navorsing. Dit sluit die berekening en interpretasie van resultate in.

 

 

Meer inligting >

Asset management.jpg

​​Instituut vir Toekomsnavorsing 

Die Instituut is ’n navorsingsinstelling wat besluitnemers en strategiese beplanners help om medium- tot langtermynverandering te bestuur.

 


 

Meer inligting > 

Asset management.jpg

Volhoubaarheids-Instituut

Die Sentrum, in vennootskap met  SPL, vind maniere van leef wat die ekosisteem, wat die grondslag van alle samelewings vorm, onderhou in plaas van vernietig. Die Sentrum bied  Magister- en PhD-programme  in Volhoubare ontwikkeling. ​​

Meer inligting > 

Asset management.jpg

ACCERUS

Die Sentrum spesialiseer in teen-korrupsie onderrig en opleiding. Die geakkrediteerde teen-korrupsiekursusse dra kennis, bewustheid, vaardighede en strategieë oor en lewer effektiewe teen-korrupsie programme aan die openbare- en privaatsektors.

Meer inligting >