Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Woord van die Voorsitter

​​​​​​​

Die Departement Ondernemingsbestuur (voorheen Bedryfsekonomie) het sy oorsprong in 1924 gehad met die aanstelling van Prof CGW Schumann as senior lektor. Daar is aanvanklik begin met slegs twee studente, maar hierdie studentegetal het sedertdien aansienlik gegroei tot 112 in 1940; 415 in 1960; 962 in 1970 en 2009 in 1985. Tans bedien die Departement meer as 8 000 voorgraadse en nagraadse studente en bestaan die Departement uit 27 voltydse dosente, ondersteun deur vyf administratiewe personeellede. 

Die aktiwiteite van die Departement is veelvuldig maar berus grootliks op die drie tradisionele pilare van die universiteitswese, naamlik onderrig en leer, navorsing en soiale impak. Die Departement se programanbod kan in ses fokusareas verdeel word, naamlik Finansiële Bestuur, Beleggingsbestuur, Bemarkingsbestuur, Finansiële Beplanning en Entrepreneurskap/Innovasiebestuur/Strategiese Bestuur en Internasionale Besigheid. In 2004  is 'n nagraadse diplomakursus ingestel, nl. Bemarking. 

Ons beskou onsself as 'n leerorganisasie met 'n primêre verantwoordelikheid om  studente voor te berei om effektief in verskillende domeine in die sakewêreld te kan funksioneer. Dit word bereik deur 'n personeelkorps wat besonder goed gekwalifieer is, toegewyd is en vir wie net die hoogste standaarde goed genoeg is, beide op akdemiese en administratiewe terrein.

Ek ​wil u nooi om die res van die webwerf te gebruik om die aktiwiteite van die Departement Ondernemingsbestuur verder te ontdek.

​Professor Christo Boshoff

Voorsitter​