Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meesters & PhD

Navorsing is 'n kernfokus van die Departement Ondernemingsbestuur se visie en sodanig word beide die Meesters en Doktorale programme word hoog aangeskryf en vorm 'n belangrike deel van die Departement.


Die volgende dokument skets die prosedures ten opsigte van aansoeke, supervisie en evaluering van beide Meesters en Doktorale programme. ​

​​Kliek hier​​ om die dokument af te laai.


Enige verdere navrae met betrekking tot Meesters en PhD studies kan aan prof Boshoff gerig word.

Sy kontakbesonderhede kanop die Kontak blad gevind word.