Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nagraadse Diplomas

​​Die Departement  Ondernemingsbestuur bied twee diplomakursusse aan vir studente wat hul studies wil voortsit, maar nie noodwendig 'n agtergrond in óf finansiële beplanning óf bemarkingsbestuur het nie. Beide die Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning en die Nagraadse Diploma in Bemarkingsbestuur word hoog deur die bedryf aangeskryf en is ook gewild onder die studente.

Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning 

Die Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning is 'n gespesialiseerde program in finansiële beplanning op 'n NQF-vlak 8. Weeklikse sessies word in Engels aangebied by die Bellville Park-kampus van Universiteit Stellenbosch vanaf einde Januarie tot einde Oktober. Die program word aangebied deur akademici en praktisyns in die finansiële bedryf. Dit is nie 'n afstandsonderrigprogram nie en van studente word verwag om alle sessies by te woon.

Modulewerk word geassesseer deur middel van toetse en eksamens, wat in Afrikaans of Engels beantwoord mag word. Alle ingeskrewe studente sal toegang tot die Universiteit Stellenbosch se webgebaseerde inligtingsbestuurstelsel (SunLearn) hê  vir belangrike kennisgewings, skyfies, ens. 

Module 1 begin in Januarie, Module 3 in April, Module 2 in Julie en Module 4 in September. Die program kan binne een of twee jaar voltooi word.

Akkreditasie

Die Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning is geakkrediteer deur die Instituut vir Finansiële Beplanning (FPI). 

​Verdere inligting

Die volgende dokument bevat al die nodige inligting vir studente wat in beoog om in 2016 in te skryf. Kliek hier om die dokument af te laai.

Navrae

Enige verdere navrae met betrekking tot hierdie spesifieke program kan aan me M Koopman gerig word. Haar kontakbesonderhede is op die kontakblad

Nagraadse Diploma in Bemarkingsbestuur

Die Nagraadse Diploma in Bemarking bied nagraadse studente met geen opleiding in bemarking nie, met die kern kennis en vaardighede oor bemarking - van idee konseptualisering tot die ontwikkeling en instandhouding van bemarkingsplanne en programme. 

Die kwalifikasie word dus daarop gemik om mense wat gekwalifiseerd is in 'n spesifieke rigting en die besigheid of professionele omgewing wil betree, maar wat nie 'n bemarking agtergrond het nie. Dit bied die geleentheid vir studente om 'n mededingende voordeel te verseker en loopbaan vooruitsigte te verbreed.

Inligting

Die volgende dokument bevat al die nodige inligting vir voornemende studente. Kliek hier  om die dokument af te laai. 

Navrae

Enige verdere navrae met betrekking tot hierdie spesifieke program kan aan me A Maass​ gerig word. Haar kontakbesonderhede kan op die kontakblad gevind word.