Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak

​​​​

Aansoekvorms en Jaarboek ​

  • Tel: (021) 808-4515
  • Algemene inligting aangaande die Fakulteit, asook aansoekvorms: Hier
  • Fakulteitsjaarboek: Hier​

Navrae​

Departementeel:

Me. L. Cilliers
Tel: +27 21 808 2026
Faks: +27 21 808 2226
Stuur e-pos

 

Voorgraadse studente:

Mnr. M. Daniels
Tel: +27 21 808 2392
Stuur e-pos

 

Honeursstudente:

Me. A. Maass
Tel: +27 21 808 3415
Stuur e-pos

 ​

Nagraadse Diploma in Bemarkingsbestuur:

Me. A. Maass
Tel: +27 21 808 3415
Stuur e-pos

 

Nagraadse Diploma in Finansiёle Beplanning:

Me. L. Theart
Tel: +27 21 808 3468
stuur e-pos


Meesters & Doktorsgrade:

Prof. C. Boshoff
Tel: +29 21 808 2735
Stuur e-pos

 

Posadres

Departement Ondernemingsbestuur
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
Matieland
7602
Suid-Afrika

 

Straatadres​

Schumann Gebou
Bosmanstraat
Stellenbosch
7600
Suid-Afrika

 

Let wel:

  1. Studente se US-studentenommer moet op alle korrespondensie verskyn, asseblief.
  2. Studente wie se adres of telefoonnommer gedurende die jaar verander, moet die kantoor onmiddellik skriftelik daarvan in kennis stel.