Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Beleggingsbestuur

​​
​​​​Hierdie area fokus op Beleggingsbestuur en is onder andere gerig op die verwerwing van die Internasionale CFA
® (Chartered Financial Analyst)-kwalifikasie. ​​​

​Beleggingsbestuur behels die volgende:

  • Portefeuljeteorie
  • Internasionale finansiële markte
  • Aandele-ontleding
  • Vaste rentedraende effekte
  • Afgeleide finansiële instrumente
  • Eiendomsbelegging en -finansiering
  • Portefeuljebestuur


​Beroepsmoontlikhede:

  • Aandelemakelaar
  • Beleggingsbestuurder
  • Beleggingsontleder​
​Voorgraadse vakke wat in Beleggingsbestuur aangebied word: ​​
Die Beleggingsbesluit 142
Die beleggingskringloop; rol en werking van die JSE Sekuriteitebeurs SA; beleggingsrisiko's; faktore wat aandelepryse beïnvloed; fundamentele en tegniese analise van maatskappye. 

Inleiding tot Beleggingsteorie  254

Portefeuljeteorie en -bestuur; verwantskap tussen risiko en opbrengs; hipotese van doeltreffende mark; waardasie en risiko-eienskappe van vaste rentedraende effekte; beoordeling van andelebeleggings; eienskappe van afgeleide instrumente; strategieë vir die gebruik van afgeleide instrumente; waardasie van opsies en termynkontrakte; meting en evaluasie van portefeulje-opbrengste. 

 

Aandele-ontleding en ​Portefeuljebestuur 314
Teorie van waardasie; waardasiemodelle en tegnieke; praktiese implementering van waardasiemodelle; waardasie-veranderlikes; aandelemarkontleding; sektorontleding; maatskappy-ontleding  en aandele-seleksie; tegniese ontleding; a​andeleportefeuljebestuurstrategieë​.

Vaste Rentedraende Effekte  324
Verhandeling van vaste rentedraende effekte; pryssensitiwiteit; vaste rentedraende effekte in gestruktureerde portefeuljes; indeksering; laste-befondsing; kredietrisiko in maatskappy-effekte; kredietrisiko in internasionale staatseffekte; opsies vervat in vaste rentedraende effekte; sekurering; vooruitbetalings by verbande; aktiewe portefeuljebestuur; ekonomiese analise en die bestuur van vaste rentedraende effekte. ​​

Afgeleide Finansiële Instrumente en Alternatiewe Beleggings 344
Blootstelling aan en hantering van finansiële risiko; die risikobestuursproses; die verskansingskonsep; die funksies van die tesourie en die bestuur van verhandelbare waarde; eienskappe van afgeleide finansiële instrumente; strategieë vir die gebruik van afgeleide finansiële instrumente; waardasie van opsies en termynkontrakte; basiese arbitrasiestrategieë met opsies en termynkontrakte; ruiltransaksies en vooruitkoersooreenkomste; alternatiewe beleggings. ​

Eiendomsbelegging en -Finansiering 348
Inleiding tot die aard en omvang van vaste eiendom; eiendomsmarkte en tendense; regsaspekte; finansiële en beleggingsanalise ten opsigte van die verkryging, besit en verkoop van vaste eiendom; die rol en invloed van kapitaalwinsbelasting; markwaardasiemetodes; verskillende soorte vaste-eiendomsbelegging en finansieringsinstrumente in die eiendomsmark. 

Internasionale Beleggingsomgewing ​354
Die internasionale beleggingsomgewing: organisasie en funksionering van internasionale beleggingsmarkte; internasionale beleggingsindekse; risiko en opbrengs van internasionale beleggings; voor- en nadele van internasionale diversifisering; transaksiekoste in internasionale beleggingsmarkte; beleggingsontleding in internasionale markte; belegging in ontluikende markte. Beleggingsetiek: etiese kode en professionele standaarde van die CFA-instituut; verpligting van beleggingspraktisyns teenoor die professie, werkgewers, kliënte, moontlike kliënte en die breë publiek; rapportering van historiese beleggingsopbrengste; verantwoordelike risikoneming; risikobeheer. 


​Vir Beleggingsbestuursvakke in die Honneurs​kursus, verwys asseblief na die Honneursblad​.