Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Dekaanskantoor

​​​​​​​

Prof Ingrid Woolard

Dekaan


Prof Ronel du Preez-Snyman

Visedekaan: Leer en Onderrig


Prof Michael Graham

Visedekaan (Navorsing, Nagraadse Studies, en Internasionalisering)


Prof Pieter von Wielligh

Visedekaan: Skool vir Rekeningkunde (ex officio)


MJ Brooks

Fakulteitsdirekteur


Denver Anthony

Tegniese Beampte B1


Magda Barnard

Bestuurder: Leer en Onderrig


Chris Bosman

Hoof Tegniese Beampte


Jon-Russell Davids

Webmeester


Lesinda Daniels

Administratiewe Beampte


Remé du Plessis

Tegniese Beampte


Dr Jaco Franken

Bestuurder: Nagraadse Skool van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


Ilse Frans

Studentesakebeampte


Chanel Klink

Menslike Hulpbronne-praktisyn


Salomé Kukard

Bestuurder: Finansies


Drieka Lawrence

Eerste Assistent


Annali Maass

Koördineerder: Nagraadse Studies


Dr Sharon Malan

Programleier: Uitgebreide Graadprogram


Tanja Malan

Persoonlike Assistent van die Dekaan


Tshepo Mothiba

Bestuurder: Transformasie


Thurlo Muller

Senior Tegniese Beampte


Rodney Randall

Wiskunde-koördineerder


Keith Robain

Menslike Hulpbronbeampte


Melissa Siegelaar

Beampte vir Leer- en Onderrigsteun


Aamirah Sonday

Bestuurder: Bemarking en Kommunikasie


Johan van Rooyen

IT Bestuurder: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


​​​​​​​