Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

Departement van Bedryfsielkunde
Universiteit van Stellenbosch
Privaat Sak X1
Matieland
7602, Suid-Afrika

Vir alle Voor- en Nagraadse voornemede en huidige studente verwante
navrae kontak  Me Coreli Cillie
 
Tel: +27 21 808 3005
E-mail:  cmcillie@sun.ac.za
 

Vir  BPsig Ekwivalensie Program  verwante navrae kontak

Me Rahkeenah Peters

Tel: +27 21 808 3012
E-mail:  propsych@sun.ac.za

 
Vir Nagraadse Diploma in Strategiese Menslike Hulpbronbestuur en  algemene verwante  navrae kontak Me Rahkeenah Peters
 
Tel: +27 21 808 3012
E-mail:  indpsych@sun.ac.za

 

Fisiese Adres
Wiskundige Wetenskappe & Bedryfsielkunde gebou
Merrimanlaan
Stellenbosch
7600, Wes-Kaap, Suid-Afrika

 

​​​​