Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Professionele Liggame & Internskappe

HPCSA logo

Die rol van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA) en die Professionele Raad vir Sielkunde is om die voldoende opleiding van sielkunde-interniste te reguleer en te verseker dat praktisyns voldoende voorbereid is om te praktiseer wanneer hulle om registrasie as sielkundiges aansoek doen.

Statutêre registrasie as 'n Bedryfsielkundige (Onafhanklike Praktyk) by die RGBSA is moontlik na voltooiing van die MCom (Bedryfsielkunde) graad, 12 maande se raadsgoedgekeurde internskap en ‘n suksesvolle raadseksamen.

Sien asseblief die volgende vir meer inligting oor bedryfsielkunde internskappe:

Statutêre registrasie by die RGBSA as Psigometris (Onafhanklike Praktyk) is na suksesvolle voltooiing van die BPsych Ekwivalensie-program,’n 6 maande raadsgoedgekeurde internskap en suksesvolle raadseksamen moontlik.

Sien asseblief die volgende vir meer inligting oor psigometris-internskappe:

Vir meer inligting oor RGBSA-registrasie: ​Professional Boards - HPCSA

SIOPSA logo

SIOPSA is 'n lid-gebaseerde, nie-winsgewende organisasie wat gestig is om die Bedryfs- en Organisasiesielkunde-professie in Suid-Afrika te verbeter

Die volgende lidmaatskapkategorieë is beskikbaar vir studente en interniste:

  • Studentlid
  • Opkomende Sielkundige Lid

Vir meer inligting: SIOPSA | Vereniging vir Bedryfs- en Organisasiesielkunde van Suid-Afrika

SABPP logo

Die Suid-Afrikaanse Raad vir Mensepraktyke (SABPP) is die professionele liggaam vir MH-praktisyns in Suid-Afrika, sowel as gehalteversekeringsliggaam vir MH-leervoorsiening. SABPP akkrediteer ook die MH-akademiese programme van universiteite. Studente het die geleentheid om as studentelid by die SABPP aan te sluit.

Vir meer inligting: ​SA Board for People Practices (sabpp.co.za)


  
  
Description
  
  
  
  
SIOPSA/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/rsz_siopsa2.png
SIOPSA
https://www.siopsa.org.za/In page navigation
Health Proffessions Council of South Africahttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/professional-bodies-internships/health-professions-council-of-south-africa/HPCSA.png
HPCSA
http://www.hpcsa.co.za/In page navigation
South Africa Board For People Practiceshttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/professional-bodies-internships/south-african-board-of-people-practice/SABPP.jpg
South Africa Board for People Practices
http://sabpp.co.za/In page navigation