Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs Aansoekers

​ Die departement bied twee honneursprogramme aan, kliek op die relevante program hieronder vir die programvereistes:

  • ​Programme neem in aanvang:  Februarie
  • Programme aanbieding: Voltyds

Vir meer inligting rakende Bedryfsielkunde programstrukture en kursusinhoud lees hier en vir Menslike Hulpbronbestuur hier.

Die BCom Honneurs (Bedryfiselkunde) programme bied toelating tot die BPsig Ekwivalensie program aan wat lei tot die statutêre registrasie as Psigometris tot die Raad van Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) na die suksesvolle aflegging van die eksamen wat deur die Psigometriese Komitee van die Raad van Sielkunde van die HPCSA.  Die BCom (Menslike Hulpbronbestuur) lei tot nie-statutêre registrasie as Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn.

 Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Oktober van die jaar voor die voorgenome studies.

​Neem asseblief kennis dat u twee aanlyn aansoeke moet voltooi:

1.     Departementele aansoek: Aansoeke open op die 1ste Maart

         Die aanlyn honneurs departementele aansoekvorm is verkrygbaar via die volgende skakel

NOTA:     Geen aansoek vir toelating na enige van die nagraadse programme sal geprosesseer word indien die relevante departementele aansoekvorm nie suksesvol voltooi is nie.

2.     Universiteitsaansoek: Aansoeke open op die 1ste Maart vir die amptelike Universiteit van Stellenbosch aansoeke.

        Die universiteitsaansoek moet die departementele aansoek voorafgaan aangesien die studentenommer gegenereer word wat gebruik word in u            departementele aansoek.  Die Universiteit van Stellenbosch webtuiste is verkrygbaar via die volgende skakel vir die amptelike aansoek

Eerste rondte van keuring: Alle voltooide aansoeke wat ontvang is teen die 1ste September sal geprosesseer word in 'n eerste rondte van keuring. Aansoekers wat onvoorwaardelik aanvaar, voorwaardelik aanvaar, of op 'n waglys geplaas is, sal via e-pos meegedeel word.

'n Tweede rondte van keuring: Aansoeke kan ingedien word vanaf die 1ste September tot en met einde Oktober. Sluitingsdatum vir aansoeke is die 31ste Oktober.

 

 

  
  
Description
  
  
  
  
OriënteringsprogramOriëntering
OriënteringsprogramNew tab
Klasrooster 1e SemKlasrooster 1e Sem
Klasrooster 1e SemNew tab
Klasrooster 2de SemKlasrooster 2de Sem
Klasrooster 2de SemNew tab
Nagraadse Weke-roosterWeke-rooster
Nagraadse Weke-roosterNew tab
Hons 1ste semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images0WW4RUHE.jpg
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons%20-%20Test%20timetable%20Semester%201%20(2018).pdf?d=wba2808ae3b3e485a9f263aa2e7576080In page navigation
Hons 2de semester toetsskedule http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/images1ELGNEEF.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AC134C3E-3747-4838-8D36-97C5414998C4}&file=Hons%20-%20Test%20timetable%20Semester%202%20(2017).pdf&action=defaultIn page navigation
  
  
Description
  
  
  
  
Werkskadu Riglyn http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/PublishingImages/Block%20Nav/Weeks.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={54D73AE8-8F10-40D4-B2DA-CEB5BC3C5DB0}&file=Postgrad%20-%20Weekly%20timetable%20(2018).pdf&action=defaultNew tab
Werkskadu brief aan werkgewerhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/turquise.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/Hons_Vacation%20report)Letter%20to%20employers%20(2016).pdf?d=w7af2b7b52f1f468695f40b327ce38c6cIn page navigation
Werkskadu kontrolelys http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/pastelblue.png
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/industrial-psychology/Documents/JOB%20SHADOW%20OR%20INTERVIEW%20FEEDBACK%20REPORT%202015_New.pdf?d=w4b55d5865fcc4b9ba4003930fa33f707In page navigation