Industrial Psycholohy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese personeel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Akademies

 

 

Prof.Vise-Dekaan (Onderrig) / Professor (Verbruikersgedrag)Prof.R (Ronel)Du Preez+27 21 808 9562
Prof.Voorsitter / Mede-Professor (Sielkundige Assessering; Sielkunde van Afrigting; Leierskap)Prof.A (Aletta)Odendaalodendaala@sun.ac.za+27 808 3001https://www.researchgate.net/profile/Aletta_Odendaal, Research Output
ProfProfessor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie)ProfGP (Gideon)De Bruindeondb@sun.ac.za+27 21 808 3009
Prof.Mede-Professor (Emosionele Intelligensie; Kruis-kulturele navorsing; Persoonlikheid; Beroepsgesondheid & Welwees)Prof.G (Gina)Görgens (née Ekermans)ekermans@sun.ac.za+27 21 808 3596https://www.researchgate.net/profile/Gina_Goergens-Ekermans, Research Output
DrSenior Lektor (Organisasiesielkunde)DrW (Billy)Boonzaierbb@sun.ac.za+27 21 808 4555
DrSenior Lektor (Psigometrika; Prestasiedisfunksie in die Werksplek; Spelontwerpelemente en e-Leer)DrSP (Samantha)Adamsadamss@sun.ac.za+27 21 808 9542
Mrs.Dosent (MHB; MHO)Mrs.LT (Lisa)Baileyltb@sun.ac.za+27 21 808 2599
MsDosent (MHB; Beroepsielkunde; Boelie in die Werksplek)MsM (Marietha)De Wetmdew@sun.ac.za+27 21 808 3019
MrDosent (Menslike Faktore en Ergonomika; Arbeidsverhoudinge)MrT (Tendai)Mariritmariri@sun.ac.za+27 21 808 9440
Mr.Dosent (Psigometrika)Mr.F (Francois)Van der Bankfvdb@sun.ac.za+27 21 808 3016

​​​​

 Emeritus Professors

 

 

Professor (Organisasiesielkunde; Leierskap; Organiese Ontwikkeling en Verandering)ProfAS (Amos)Engelbrechtase@sun.ac.za27 21 808 3012
Professor (Psigometrika, Navorsingsmetodologie, SPSS)ProfCC (Callie)Theronccth@sun.ac.za27 21 808 3012https://www.researchgate.net/profile/Callie_Theron, Research Output
ProfessorProfessorDJ (Johan)Malan+27 21 808 2257
 Buitengewone Akademiesepersoneel

 

 

Buitengewone AanstellingMr.AParsadhAdrian.Parsadh@westerncape.gov.za+27 71 607 3388https://www.linkedin.com/in/adrian-parsadh-4b024617, https://www.linkedin.com/in/adrian-parsadh-4b024617
Buitengewone DosentMr.GScholtzgert.scholtz@gmail.com+27 82 562 4364

​​