Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departmente

​​​​​​​Accounting2.jpg

​Bedryfsie​​lkunde

Die fokus van Bedryfsielkunde is die optimale ontwikkeling en benutting van menslike hulpbronbestuur in organisasies.

 
Meer inligting > ​​

Ekonomie

Ekonomie lei tot ’n groot loopbaankeuse, hetsy in die sakewêreld, die openbare sektor, onderrig of joernalistiek. Die Departement fokus op kwessies rakende Suid-Afrika en Afrika.

​ 


Meer inligting >

Asset management.jpg

Logistiek

Die Departement is die enigste in SA wat die vakrigtings  Kwantitatiewe Bestuur, Logistieke Bestuur, Operasionele Navorsing en Vervoerekonomie integreer. Hierdie vakke kan in verskeie BCom- en BSc-programme op tweedejaarsvlak gevolg word.

Meer inligting >​​

Ondernemingsbestuur​

Die Departement bied graadprogramme aan wat op die volgende vyf areas fokus: Bemarking, Beleggingsbestuur, Entrepreneurskap, Finansiële Beplanning en Finansiële Bestuur.
Meer inligting >​​​​​

​​​​​Rekeningkunde

Besoek die Skool vir Rekeningkunde se bladsye onder skole, of volg die skakel hieronder na die Skool vir Rekeningkunde.
Meer inligting > ​​

Asset management.jpg

​​Sta​​tistiek & Aktuariële Wetenskap

Ons kursusse, wat ontwerp is om die nodige vaardighede vir die analise en vertolking van groot volumes data en inligting te ontwikkel, lei o.a. tot beroepe in statistiek, aktuariële wetenskap en finansiële risikobestuur.


Meer inligting >​​


​​