Education Policy Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​Welkom by die Departement Opvoedingsbeleidstudie


As 'n navorsingsgerigte departement, word ons werksaamhede deur die volgende strategiese oriëntasies gerig:

  • 'n Noue verband tussen die departement se navorsingsagenda en onderrig- en diensprioriteite en die Universiteit se visie en strategiese doelwitte;
  • 'n Klem op die integrasie van navorsing, onderrig en diensbaarheid;
  • Epistemologie en kenniskonstruksie as kernfunksies;
  • 'n Sterk kultuur van debatvoering en kritiese beraadslaging;
  • Aktiewe bevordering van diversiteit onder personeellede en studente;
  • Sterk nasionale en internasionale netwerke;
  • Intellektueel belangrike navorsingsfokusgebiede op die terreine van onderwys, ontwikkeling, demokrasie en leierskap.

Voorgraadse Programme

​Volg die skakel.​ 

Nagraadse Programme

​Volg die skakel.


​Departementoorsig

 


Neem asb. kennis van die volgende sluitingsdatums:

30 September 2022: Aansoeke vir Magister in Opvoedingsbeleidstudies vir 2023 sluit. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.​