Education Policy Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel

​​​​​​​​

Jerome.jpg

Voorsitter

Dr Jerome Joorst, HOD (Bellville College of Education), BEd Hons (UWK), MEd (UWK), PhD (SU)​

FOKUS AREAS

Sosiologie van Opvoeding, Onderwysbeheer, -leierskap en -bestuur, Opvoedingsreg

BIOGRAFIESE NOTA VAN: DR JEROME JOORST

Dr Joorst is 'n dosent in die Departement Opvoedingsbeleidstudie in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het 18 jaar se onderrigervaring in landelike hoër- en primêre skole, asook ondervinding as 'n Heelskoolevalueerder ​in die Wes-Kaaps Onderwysdepartement. Sy huidige onderrigmodules sluit Perspektiewe in Onderwysstelsels in vir vierde jaar B.Ed. studente, Onderwysbestuur, Bestuur en Leierskap vir NOS-studente asook Inleiding tot Navorsingsmetodes vir aanlyn B.Ed. Honneurs-studente. Dr Joorst begelei meestersgraadstudente in die veld van Sosiologie van die Opvoeding en Onderwysbeheer, -leierskap en -bestuur. Sy navorsingsbelangstelling is op landelike onderwysers en leerders se posisionering in die onderwysstelsel. Dr Joorst is ook 'n senior mentor in die SciMathUS-program van die Universiteit van Stellenbosch waar hy benadeelde studente se toegang tot universiteit​​ fasiliteer. Sy onlangse publikasies sluit in:

2017: Die navigasiepraktyke van leerders uit arm, landelike gebiede. Litnet Akademies (Opvoedkunde)

2015: Hoe doen jong mense hul onderrig in arm omstandighede? Suid Afrika-oorsig van onderwys.

Stuur e-pos 
Tel: +27 21 808 2398 
Curriculum Vitae


AJ7_9908.jpg

Prof Nuraan Davids BA (Hons), HOD, MPhil (UCT), PhD (SU) 

FOKUS AREAS

 Demokratiese burgerskapopvoeding; Islamitiese onderwys; Geslagskwessies; Leierskap- en Bestuursondersoek 

BIOGRAFIESE NOTA VAN: PROF NURAAN DAVIDS​

Nuraan Davids is 'n medeprofessor in die Filosofie van Opvoedkunde. Haar navorsingsbelange sluit in demokratiese burgerskapsopleiding; Islamitiese opvoeding; en leierskap en bestuursondersoek. Sy is 'n mede-redakteur van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Hoër Onderwys, en 'n Redaksionele Raadslid van Etiek en Opvoedkunde. Sy is die ontvanger van 'n aantal navorsings- en onderrigpryse, wat die NRF-navorsingsuitnemendheids toekenning vir vroulike opkomende navorser (2015) insluit; die Universiteit Stellenbosch Distinguished Teacher Award (2017); en die CHE / HELTASA Nasionale Uitnemendheid in Onderrig en Leer Aanbidding (2017). Haar lys van internasionale boeke sluit in:

Women, cosmopolitanism, and Islamic education: On the virtues of education and belonging (2013, New York & London: Peter Lang Publishing); Citizenship education and violence in schools: On disrupted potentialities and becoming (with Y. Waghid, 2013, Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers); Ethical dimensions of Muslim education (with Y. Waghid, 2016, New York & London: Palgrave Macmilllan); Educational leadership-in-becoming: On the potential of leadership in action (with Y. Waghid, 2106, New York & London: Routledge); Philosophy and education as action: Implications for Teacher Education (with Y. Waghid, 2017, Lanham, MD (US): Rowman & Littlefield – Lexington Series); Tolerance and Dissent within Education:  On cultivating Debate and Understanding (with Y. Waghid, 2017, New York & London: Palgrave MacMillan).

Stuur e-pos 
Tel: +27 21 808 2877 
Curriculum Vitae


AJ7_9893.jpg

Prof Yusef Waghid HOD (UWK), BEd (UWK), MEd (UWK), DEd (UWK), PhD (SU), DPhil (SU) (Uitgelese Professor)​

FOKUS AREAS

Filosofie van die Opvoeding; Afrika Filosofie van die Opvoeding; Demokratiese Burgerskapopvoeding, en Waarde-opvoeding 

 BIOGRAFIESE NOTA VAN: PROF YUSEF WAGHID​

Yusef Waghid is 'n gediplomeerde professor in filosofie van onderwys in die Departement van Onderwysbeleidstudie aan die Universiteit Stellenbosch in Suid-Afrika. Hy het byna twee dekades gelede by die Universiteit Stellenbosch aangesluit as Direkteur van die Sentrum vir Opvoedkundige Ontwikkeling en is sedert 2002 vol Professor in Onderwysfilosofie in die Departement van Onderwysbeleidstudie. Hy was ook voorsitter en dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde. Hy hou drie doktorsgrade in die areas van Filosofie van Onderwys (Wes-Kaap), Onderwysbeleidstudie en Filosofie (Stellenbosch). Hy is 'n mede-eienaar van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf), internasionaal erkende geleerde, B wat met die Nasionale Navorsingstigting gegradeer is. Sedert 2005 is hy hoofredakteur van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Hoër Onderwys. Hy het 327 navorsingspublikasies-27 boeke en versamelings, 210 tydskrifartikels, 62 boekhoofstukke, 22 konferensieverrigtinge en 13 boekresensies.​

Sy jongste boeke wat sy navorsingsfokus aandui, sluit in: On being human (London: Routledge, 2014); Pedagogy out of bounds: Untamed variations of democratic education (Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 2014); (co-editor with Chapman, J., McNamara, S. & Reiss, M.) International handbook for learning, teaching and leadership in faith-based schools (Dortrecht: Springer Press, 2014); Dancing with doctoral encounters: Democratic education in motion (Stellenbosch: Sun Press, 2015); (co-author with Davids, N.) Ethical Dimensions of Muslim Education (New York: Palgrave-Macmillan, 2016); (co-author with Waghid, F. & Waghid, Z.) Educational Technology and Pedagogic Encounters: Democratic Education in Potentiality (Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 2016); (co-author with Davids, N.) Educational Leadership-in-Becoming: On the Potential of Leadership in Action (London: Routledge, 2017); (co-author with Davids, N.) Philosophy of Education as Action: Implications for teacher education (Malham, MA: Rowman & Littlefield, 2017); (co-editor with Higgs, P.) Philosophy of Education Reader (Cape Town: Juta, 2017); (co-author with Davids, N.) Education, assessment and the desire for dissonance (New York: Peter Lang, 2017); (co-editor with Davies, I., Peck, C., Sant, E., Kiwan, D. & Paterson, A. International Handbook of Citizenship Education (New York: Palgrave-MacMillan, 2017); (co-author with Davids, N.) Education and tolerance (New York: Palgrave-MacMillan, 2017); and (co-editor with Davids, N.) African democratic citizenship education revisited (New York: Palgrave-MacMillan, 2017).

In 2011 is hy vereer met die Nasionale Navorsingstigting (NRF) Spesiale Erkenningstoekenning: 'Kampioen van Navorsingskapasiteitsontwikkeling by Hoër Onderwysinstellings in Suid-Afrika' ter erkenning van sy invloed en beduidende bydrae tot die transformasie van die sosiale wetenskapsgemeenskap in Suid-Afrika ; 2014 het hy die gesogte Onderwysnavorsing in Afrika-toekenning ontvang: Education Research in Africa Award: Outstanding Mentor of Education Researchers from the Association for the Development of Education in Africa.

Hy het 22 PhD's en drie postdoktorale genote bevorder, onder toesig van 20 MED tot voltooiing, 40 doktorsgrade en 18 M's ondersoek, en bevorder tans 12 PhD's en toesig oor 5 M's.

Stuur e-pos 
Tel: +27 21 808 3948 
Faks: +27 21 808 2283 
Curriculum Vitae


Fataar.jpg

Prof Aslam Fataar ,BA (UWK), HOD (UWK), BA Hons ( UWK), MEd( UWK), MPhil (UWK), PhD (UWK) (Uitgelese Professor)​

FOKUS AREAS

Sosiologie van Opvoeding

 BIOGRAFIESE NOTA VAN: PROF ASLAM FATAAR

Aslam Fataar is ‘n uitgelese professor wie se vakkundigheid in die gebied van die Sosiologie van Onderwys en Opvoedingsbeleid berus. ​​​Prof Fataar is ook voormalige Visedekaan: Navorsing van die US in die Fakulteit Opvoedkunde en voormalige Departementshoof van die Departement van Onderwysbeleidstudie. Hy het sy akademiese loopbaan as junior lektor in 1995 aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) begin. Hy het ook ses jaar lank hoërskool in die Lotusrivier geleer. Hy het sy MA in 1992 en PhD in 1999 by die UWC voltooi. Hy het as besoekende professor aan die Universiteit van Ohio in 1999 gedien en vanaf August 2005 tot Junie 2006 'n Fulbright-navorsingsstudie aan die Universiteit van Illinois gedoen. Hy is tans 'n Hoogleraar in die Fakulteit van onderwys.

Prof Fataar het van 2009 tot 2015 'n NRF B-gegradeerde geleerde. Sy eerste gepubliseerde boek in 2011 staan bekend as  Education Policy Development in the South African transition.Sy tweede boek, wat in 2015 gepubliseer is, het die titel Engaging schooling subjectivities across post-apartheid urban spaces.

Hy doen ook aktiewe dienswerk aan twee UNESCO-kommissies, een is die UNESCO-landkommissie oor opvoedkundige ontwikkeling in Suider-Afrika en die ander is die inisiatief Global City Network in Hamburg.

Prof Fataar doen ontwikkelingswerk in verskeie onderwysverenigings, via sy redakteurskap van die geakkrediteerde joernaal, die Suider-Afrikaanse Oorsig van Onderwys (2009-2016) en sy leiersrol in die totstandkoming van die Suid-Afrikaanse Onderwysnavorsingsvereniging waarvan hy die huidige uitgaande president is.  Hy het 22 Phd-tesisse en 43 M.Ed-tesisse onder toesig gehad.

Benewens sy twee alleen-outeurse boeke, het hy meer as 80 artikels gepubliseer, 5 boeke saamgegee, en was gasredakteur van 4 spesiale joernaal-toevoegings. Hy het talle navorsingsprojekte gehad, het “keynotes" by konferensies oor die hele wêreld geskenk en twee toekennings vir sy publikasies behaal, naamlik 1) die Joyce Cain-toekenning vir beste artikel in vergelykende onderwys (2008) en 2) die Pringle-toekenning vir beste opvoedingsartikel in Suid-Afrika (2011).

 Hy is in 2015 deur die Onderwysvereniging van Suid-Afrika 'n ereprys toegeken vir sy akademiese en wetenskaplike ontwikkelingswerk.​

Prof Aslam Fataar van die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Opvoedkunde is onlangs erken vir sy uitstaande diens aan die akademiese studie van onderwys, sowel as sy diens in hierdie sektor. Hy is deur die Onderwysvereniging van Suid-Afrika (EASA) 'n medalje van eer ontvang, 'n inklusiewe organisasie van akademici, navorsers en praktisyns wat alle opvoedkundige navorsing, veral in Suid-Afrika, prioritiseer.

Stuur e-pos 
Tel: +27 21 808 2281 

Curriculum Vitae​


Simone Alexander-3.jpg

Mev Simone Alexander (Departementele sekretaresse​)

Stuur e-pos 
Tel: +27 21 808 2419 ​


AJ7_9924.jpg

Mnr Marcko Beukes (Assistent)

Stuur e-pos 
Tel: 27 21 808 2261​