DataScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Graad 12 vereistes


Die minimum toelatingsvereistes in graad 12 om toegelaat te word tot die BDatSci program is:

•           NSS of IER gemiddelde van 80% gebaseer op die beste ses vakke, uitsluitend Lewensorientering

•           Wiskunde 80%

•           Huistaal 60%

•           Indien Engels nie die huistaal is nie, is Engels Eerste addisionele taal 75%


4image3.jpg image1.jpg