Donors
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ontmoet ons span

​​​​​​​​​​​​​​​Die Universiteit Stellenbosch se Afdeling Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge bou verhoudinge, skep 'n bewustheid en genereer ondersteuning vir die akademiese, navorsing en gemeenskapsinteraksie visie van die instelling. ​Ons streef daarna om die toekomstige sukses van die Universiteit Stellenbosch te verseker deur privaat filantropiese skenkings te verkry. Ons moedig skenkers aan om by akademiese inisiatiewe ​betrokke te raak wat hulle na aan die hart lê. Deur skenkers die kern van die proses te maak, kweek ons 'n omgewing waarin uitnemendheid ten opsigte van studente-, personeel- en gemeenskapsinteraksie sukses deur meer privaat befondsing verkry kan word.

​​

Karen_Bruns.jpgKaren Bruns
Senior Direkteur: Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge
Tel: +27 21 808 4895
E-pos: kbruns@sun.ac.za

 

  
niel_krige.jpgProfessor Niel Krige
Voorsitter: Ontwikkelingskantoor
Tel: +27 21 808 9263
E-pos: jdkrige@sun.ac.za 

 

 
Sarah_Archer.jpgSarah Archer
Direkteur: Fondswerwing
Tel: +27 808 9349
E-pos: sarcher@sun.ac.za

 

 
Felicia_de_Kock.jpgFelicia de Kock
Kantoorbestuurder
Tel: +27 21 808 9266
E-pos: Felicia@sun.ac.za

 

Felicia_de_Kock.jpgKay-Lynn Kriga
Persoonlike Assistent vir Senior Direkteur
Tel: +27 21 808 4843
E-pos: kkriga@sun.ac.za
 

Eenhede in die Afdeling  

Alumni-betrekkinge​

​Alumniverhoudinge bied lewenslange interaksie en betrokkenheid vir oudstudente. Ons skep geleenthede vir alumni om op intellektuele en sosiale vlak deel te neem deur betrokke te raak by en te deel in die ervaring om 'n alumnus van dié instelling te wees. Ons streef daarna om ons alumni meer besorg oor die welstand van hul universiteit te maak, 'n sterker band tussen die Universiteit en alumni te skep, en skenkings van alumni aan te moedig om ons voortgesette tradisie van uitnemendheid te versterk ten einde talentvolle akademici, studente en vakkundiges na die instelling te lok. Besoek gerus ons webtuiste http://www.sun.ac.za/afrikaans/alumni en bly in kontak!


Shaun_Stuart.jpgShaun Stuart 
Bestuurder: Alumni-betrekkinge
Tel: +27 21 808 2941
E-pos: sstuart@sun.ac.za


 

Marvin_Koopman.jpgMarvin Koopman 
Alumni-koö​rdineerder
Tel: +27 21 808 9265
E-pos: marvin@sun.ac.zaMarvin_Koopman.jpgJanice Johannes 
Sosiale Media Bestuurder
Tel: +27 21 808 9244
E-pos: jjohannes@sun.ac.za 

Erflatings

Die Erflatingskantoor werk met individuele filantrope wat testamentêre skenkings aan die Universiteit wil doen. Deur hierdie individue se versiendheid en vrygewigheid word mense se lewens verander met studentebeurse, navorsingstoelae, gesubsidieerde leerstoele en genootskappe. Oorweeg dit om u erfenis aan die Universiteit Stellenbosch van more na te laat en wees verseker dat u visioenêre toewyding tot die opvoedkunde vir toekomstige generasies beveilig is.

Hugo_Steyn_1.jpgHugo Steyn
Bestuurder: Individuele Skenkings
+27 21 808 3615
hugos@sun.ac.zaFondswerwing​

Ons moedig die betrokkenheid aan van leiers wat filantropiese dade en skenkings in die hand werk, wat 'n spesiale belangstelling daarin het om toe te sien dat die Universiteit groei ervaar en geleenthede vir studentesukses, navorsingsuitnemendheid, gemeenskapsinteraksie, teikens en fokusareas vir fondsinsameling skep. 

Sonia_Schoeman.jpgSonia Schoeman 
Fondswerwer: Spesiale Projekte
E-pos:  sonia@sun.ac.za;  
Tel: +27 21 808 4640

 

Candice Egan 
Fondswerwer:  Maatskappye en Staatsdepartement 
E-pos: eganc@sun.ac.za  
Tel: +27 21 808 2711

Kotie_Grove.jpgAnneke Müller
Fondswerwer: Fakulteit Natuurwetenskappe
Tel: +27 21 808 4904
E-pos: annekem@sun.ac.za

 

 
R_Adams.jpgRandall Adams
Koördineerder: Internasionale Fondswerwing
Tel: + 27 21 808 9262
E-pos: adamsr@sun.ac.za


 
Jasmine_Erasmus.jpgJasmine Erasmus
Fondswerwer: Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
Tel:+27 808 4929
E-pos:jasminae@sun.ac.za


 

Ontwikkelingsdienste

Hierdie kantoor bied 'n inligtingstelsel-platform wat interaksie en kommunikasie met vername belanghebbendes in die hand werk. Ons bestuur databasisse van honderde duisende alumni, skenkers en moontlike kliënte en werk deurlopend ons inligting by. Die Kantoor is direk verantwoordelik vir die insameling, analise en interpretasie van grootskaalse sake-inligting, en verskaf instrumente en sagtewareplatforms om hierdie kennis te deel. 

Vera_Adams.jpgVera Adams
Bestuurder: Ontwikkelingsdienste
Tel: + 27 21 808 9262
E-pos: va@sun.ac.za​


 

Henlo_Smit.jpgHenlo Smit
Stelselondersteuning Spesialis
Tel: +27 21 808 4892
E-pos: henlo@sun.ac.za​

Junita_Isaacs.jpgJunita Isaacs
Databeampte
Tel: +27 21 808 2710
E-pos: junita@sun.ac.za

 
Jill_Moses.jpgJill Moses
Databeampte
Tel: +27 21 808 2709
E-pos: jill@sun.ac.za

 
Tashreeq_Cornelius.jpgTashreeq Cornelius
Databeampte
Tel: +27 21 808 4843
E-pos: tashreeq@sun.ac.za


 


 Voorleggings en projekte

Die Afdeling Voorleggingsontwikkeling speel 'n fundamentele rol in die fondsinsamelingsproses. In samewerking met die Universiteit se projekleiers en ontwikkelingsbeamptes ontwikkel hulle befondsingsvoorstelle, konsepnotas en feitedokumente. Hierdie tekste dien as gereedskap vir skenkerskultivering en fondsinsameling.

Jill_Sloan.jpgJill Sloan
Projekskrywer
Tel: +27 21 808 9346
E-pos: sloan@sun.ac.za


 

Jolene_Fransman.jpgJolene Fransman
Projekskrywer
Tel: +27 21 808 9346

E-pos: jolene@sun.ac.za


Shamin_Gaffoor_1.jpgShamin Gaffoor
Projekskrywer
Tel: +27 21 808 4640
E-pos: sgaffoor@sun.ac.za


Skenkernavorsing​

Die Afdeling Moontlikheidsnavorsing ondersteun die Ontwikkelingspan deur sake-inligting van hoë gehalte te genereer, data in te samel en kennis voort te bring oor individue, korporasies, nywerhede, filantrope en ander belangrike belanghebbendes van die Universiteit. Dié afdeling werk nou saam met die Kantoor vir Databestuur, en moontlikheidsnavorsers van die afdeling verseker dat resente inligting 'n mededingende voordeel bied deur die insameling en analise van inligting ten opsigte van biografiese en finansiële data, maatskappye, stigtings, filantrope asook ander toepaslike inligting. Die Afdeling streef daarna om te alle tye te voldoen aan die hoogste etiese standaarde.

Cecille_van_Staden.jpgCecille Van Staden
Hoof: Moontlikheidsnavorsing 
Tel: +27 21 808 4638
E-pos: cecille@sun.ac.za

Yasmien_Raziet.jpgYasmine Raziet
Moontlikheidsnavorser
Tel: +27 21 808 9245
E-pos: yasmine@sun.ac.za
​Individuele skenkings

Die Kantoor vir Individuele Skenkings beywer hom om skenkings van individuele filantrope te verkry. Dié kantoor is verantwoordelik vir die bestuur van leierskaps-, groot en klein jaarlikse asook langtermynskenkings van alumni en ander individue. Die beplanning van skenkings, aansoeke en rentmeesterskap word ook gebied. 

Professor Niel Krige
+27 21 808 9263
jdkrige@sun.ac.za

 
Pieter_Swart.jpgPieter Swarts
Direkteur: Spesiale Projekte
Tel: +27 21 808 9974
E-mail: pieterswart@sun.ac.za ​


  

Internasionale ontwikkeling

Hierdie kantoor werk saam met internasionale fondswerwingsorganisasies, stigtings, regeringsagentskappe, trusts en korporasies wat die Universiteit Stellenbosch se strategiese doelwitte en inisiatiewe steun in die onderskeie fokusareas van onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid.  Identifisering en inisiëring van verhoudings en die versorging daarvan, tussen die Universiteit Stellenbosch en internasionale vennote tel onder die funksies van hierdie kantoor.​

Karen Bruns
Senior Direkteur: Ontwikkeling & Alumni-betrekkinge
+27 21 808 4895
kbruns@sun.ac.za


Voogdyskap (Stewardship)

Die skenkerservaring by die Universiteit Stellenbosch word gerig deur 'n filosofie van voortgesette vennootskap en vernuwing van verhoudings. Deur in verbinding met ons belanghebbendes te bly, bly ons in voeling met hul sienings en behoeftes, en hulle met ons s'n. Ons ondersteun skenkers deur skenkings te aanvaar, erkenning te gee en erkenningsgeleenthede aan te bied kragtens ons Beleid vir Erkenning van Skenkers, breër ontwikkelingsprotokols van die Universiteit en die wetlike en bestuursvereistes van verskeie lande. 

Nicolene_Coetzer.jpgAlfreda Coetzee
Voogdyskapsbestuurder: Kanseliers- en Visekanselierskring 
+27 21 808 4896
alfreda@sun.ac.za​

 


  

Nicolene_Coetzer.jpgNicoline Coetzer 
Voogdyskap 
+27 21 808 9160
nicoline@sun.ac.za

 

Finansies & Ondersteuningsdienste

Anel_de_Villiers.jpgAnel de Villers
Finansiële Bestuurder
Tel: +27 808 2948
E-pos: aneldev@sun.ac.za

 

 Lorenza_George.jpgLorenza George
Senior Adminbeampte: Donasies
Tel: +27 21 808 3090
E-pos: lcg29@sun.ac.za

 

 
Sandy_Lee_Gordon.jpgSandy-Lee Gordon
Admin ondersteuning: Fondswerwing
Tel: +27 21 808 4645
E-pos: sandyl@sun.ac.za

 

Sandy_Lee_Gordon.jpgTandokazi Feni
Finansies en Adminbeampte: Donasies
Tel: +27 21 808 3893​
E-pos: tandokazi@sun.ac.za