Donors
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fondswerwing Prioriteite

​Die oorkoepelende strategiese prioriteite van die Universiteit, soos uiteengesit in die Institusionele Voorneme en Strategie 2013 - 2018, fokus op die uitbreiding van toegang, handhawing van momentum op uitnemendheid, en verhoogde sosiale impak.

Vir die 2016 - 2021 IP is internasionalisering en sistemiese transformasie bygevoeg en vir die 2017 - 2022 IP sistemiese volhoubaarheid en die kampusvernuwingsplan. Elk van hierdie sewe institusionele strategieë sal die belangrikste strategiese fondsinsamelingsdoelwitte inlig.

1. Die nalatenskap van die Universiteit Stellenbosch vir toekomstige geslagte
 • Die opbou van die Stellenbosch Trust-skenkingsfonds

2. Drie tipes beurse
 • ​Skep van geleenthede waar daar duidelike finansiële behoefte is;
 • Bevordering van uitnemendheid en prestasie; en
 • Fasilitering van Jeug Ekonomiese Deelname (beurse met werkservaring verbonde aan die befondsingsvoorwaardes, soos vakansiewerk, navorsings- of gegradueerde diensverpligtinge, asook fasilitering in die konseptualisering van toegang tot die wêreld van werk.

3. Menslike ontwikkeling vir navorsing uitnemendheid 
 • Kapasiteitsbou van uitstaande wetenskaplikes in Suid-Afrika in die vroeë stadiums van hul navorsingsloopbaan en met die potensiaal om leiers op hul gebied te word deur middel van navorsingsgenootskappe;
 • Pryse aan jong manlike of vroulike professore wat uitnemendheid erken en aanmoedig, die verdere ontwikkeling van hul loopbaan bevorder;
 • Midde-loopbaanvroue se loopbaanontwikkeling: "Terwyl die geslagsgaping binne fakulteite geleidelik verskerp, bly verbeterings in die meeste universiteite die beste, en vroue neem dikwels meer junior posisies."
 • Meer PhD-ondersteuning: Nasionale Ontwikkelingsplan (NGD) (2012) het 'n toename in doktorale uitset van 1 876 in 2012 tot 5 000 in 2030 (2051 in 2013) (Afrika Doktorale Akademie) geprioritiseer.
 • Jeugleierskapontwikkeling (FvZSI)

​4. Ontwikkeling van Stellenbosch as 'n kennisgebied
 • ​Universiteit Tegnologie Fonds - uitkeerfonds / onderneming vennote;
 • Ontwerplaboratorium vir studenteprojekmodelle en prototipes (innovasiehub tipe 2); en
 • Die Leeromgewing (ook die Onderrig en Leer Sentrum) - infrastruktuurprojek

5. Kuns & die Kuns Trust
 • ​Vestiging van die Universiteit Stellenbosch Kuns en Kultuur Trust
 • Skep van 'n prestasie-sentrum wat 'n spilpunt word vir verhoogde kulturele prestasie.

6. Gemeenskapsinteraksie / betrokkenheid
 • ​Versterking van landelike gemeenskappe - SciMathUS; primêre gesondheidsorg (Ukwanda); ens
 • Die bou van die demokratiese gemeenskap van Stellenbosch - MGD, Regskliniek, Kayamandi geskiedenis-projek, ens.
​7. Oorkoepelende navorsingsinisiatiewe
 •  ​Instelling van die Instituut vir Sportgeneeskunde
 • Termo-neutrale meervoudige koepel: Atleet-toetse; Biomeganika; onder toesig van pasiënte-oefening.
 • Rehabilitasievleuel: On-site "live-in" akkommodasie; Chroniese lewenstylsiekte; mediese spreekkamers en kliniek (dagkliniek)