Data Science and Computational Thinking
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Vir meer inligting, kontak:

​​Prof Kanshu Rajaratnam
Direkteur: Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke​
E-posadres: kanshu@sun.ac.za​


​Adres:

​Banghoekweg 44
Stellenbosch, 7602
​Suid-Afrika