Data Science and Computational Thinking
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Vir meer inligting, kontak:

​​Prof Wim Delva
Interim-direkteur: Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke
delvaw@sun.ac.za


​Adres:

​Banghoekweg 44
Stellenbosch, 7602
​Suid-Afrika