Data Science and Computational Thinking
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​SOMERSKOOL in Datawetenskap en Rekenaardenke 

HOU DIE DATUM OOP: 

20 tot 31 Januarie 2020. Aansoeke open 21 Oktober

Venue:

Wilcocks-gebou, Universiteit Stellenbosch

Koste:

R1 500 per dag – sluit middagete, koffie/tee en een aandete in.

Formaat:

Lesings verweef met praktiese oefeninge 

Vir wie:

Nagraadse studente, personeel en professionele persone

Wat behels dit: 

Vier kortkursusse:
001 Software Engineering for Applied Mathematical Sciences (20-31 Januarie)             
002 Ethical and governance aspects of data science (20-22 Januarie) 
003 Introduction to Machine Learning with Python (20-24 Januarie) 
004 Social Network Analysis with R (27-29 Januarie)

Let wel: Alle kursusse loop van 09:00 tot 16:30. Dit is dus nie moontlik om vir twee kursusse waarvan die datums oorvleuel, in te skryf nie.