About
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024

​​​​​​​​​​​​​

​Visie 2040​

Visie​

Die Universiteit Stellenbosch sal Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit wees wat wêreldwyd as uitnemend, inklusief en innoverend erken word en waar ons kennis tot diens van die samelewing bevorder

Waardes 

Ons waardes hou verband met die oortuigings en houdings wat ons gedrag rig (‘ons handelingsriglyne’). Die waardes is almal ewe belangrik, is onderling verbind, en dien as grondslag vir die US se etiekkode.

Values_v3_RGB.jpg

Missie

Die Universiteit Stellenbosch is ’n navorsingsintensiewe universiteit wat uitmuntende studente lok, talentvolle personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing bied; ’n plek wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik, op die vasteland en in die res van die wêreld verryk en transformeer.
​​​

Kenmerke​

Ons kenmerke definieer die eienskappe en karaktertrekke van die Universiteit. Die volgende agt kenmerke vergestalt waarvoor ons staan: 

Attributes_v3_RGB.jpg

​​​

​Instaatstellers

Instaatstellers is die elemente wat alles moontlik maak. Dit beskryf die vermoëns, kragte en hulpbronne wat tot die US se sukses bydra. Die verwesenliking van ons visie en missie en die implementering van Strategiese Raamwerk 2019–2024 sal onmoontlik wees sonder die instaatstellers van:

  • mense (personeel en studente);
  • doel;
  • tegnologie;
  • infrastruktuur;
  • gesonde finansies;
  • goeie oorsigbestuur; en
  • goeie kommunikasie.

Strategiese Raamwerk 2019–2024

Kern Strategiese Temas​

​​​
Attributes_v3_RGB.jpg
’N FLORERENDE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
Attributes_v3_RGB.jpg
’N TRANSFORMERENDE STUDENTE-ERVARING
Attributes_v3_RGB.jpg
DOELGERIGTE VENNOOTSKAPPE EN INKLUSIEWE NETWERKE
Attributes_v3_RGB.jpg
GENETWERKTE EN SAMEWERKENDE ONDERRIG EN LEER
Attributes_v3_RGB.jpg
NAVORSING VIR IMPAK
Attributes_v3_RGB.jpg
VOORKEURWERKGEWER