School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wat is akademiese klerkskap?

Die program behels dat ’n leerlingrekenmeester die eerste jaar van sy/haar leerlingrekenmeesterskap by ’n SAIGR-geakkrediteerde universiteit, ʼn stimulerende akademiese omgewing, deurbring.​..

 
Leer verder...
Hoekom sal ek dit wil doen?

Die program bied verskeie geleenthede… 

 
Lees verder...
Hoe werk dit by die US?

Akademiese klerke word vanaf 1 Februarie tot 31 Desember van die betrokke jaar aangestel.​..

 
Lees verder...

Vernaamste take by die US?

Aanbied van klasse, Hulpboek, Nasien van vraestelle, Administratiewe take…

 
Lees verder...
Aansoeke en Verdere inligting

Lees SAIGR se reëls en laai die aansoekvorm hier af. 

 
Lees verder...
Hoe ervaar die klerke hul werk?

Lees die ervarings van vorige klerke hier by ons. 

 
Lees verder...