Uitstel van graduering

Graduandi wat kwalifiseer om in Desember 2022 hulle kwalifikasies te ontvang, kan die toekenning van hul kwalifikasie na die Maart 2023-gradeplegtighede uitstel.

Reël asseblief die uitstel deur die toepaslike vorm, wat op die studenteportaal beskikbaar is, te voltooi. Die vorm is hier beskikbaar: my.sun > > > Studies >>> Afwesigheid van gradeplegtigheid
Die sluitingsdatum isVrydag 25 November 2022.

Let verder daarop dat studente wat die tweede assesseringsgeleentheid (A3-assesseringstydperk van 17 November tot 3 Desember 2022) benut en slaag, hulle kwalifikasies by die Maart 2023-gradeplegtighede van 27 tot 31 Maart 2023 sal ontvang. Hierdie studente hoef nie ’n afwesigheidvorm te voltooi nie.